Regjim shtesë i përkohshëm i komunikacionit me dy drejtime në rrugën përballë VK “Bllacë”

Shkup, 16 qershor – Në rrugën VK “Bllacë” – Shkup, në lëvizjen ku janë duke u zhvilluar punimet ndërtimore, nga nesër do të vendoset regjim shtesë i përkohshëm i komunikacionit në dy drejtime sinjalistikën e vendosur në komunikacion.

Granit SHA Shkup njofton se në pajtim me miratimin e lëshuar për regjim të përkohshëm të komunikacionit gjatë ndërtimit të autostradës A4, segmenti VK “Bllacë” – Shkup ( qarkorja “Stenkovec”) Nënndarja 1 – zgjerimi i rrugës ekzistuese A4 nga VK “Bllacë” deri në fshatin  Bllacë  në nivelin e autostradës dhe ndërtimi i një pjese të autostradës me qarkore për lidhje me rrugë lokale për në fshatin Bllacë, para pikës kufitare “Bllacë” nga 15.02.2022. në vendin e punimeve të ndërtimit zhvillohet një regjim i përkohshëm i qarkullimit të dyanshëm me sinjalistikë përkatëse. Qarkullimi është i vazhdueshëm pa ndalesa. Rekomandim për shoferët  të drejtojnë automjetet me shpejtësi të adaptuar dhe të respektojnë sinjalistikën e vendosur në komunikacion.

Rekomandon drejtuesve të automjeteve për shpejtësi të rregulluar dhe respektimin e sinjalistikës së vendosur në komunikacion.