Ekonomi

Interes i madh për linjën e tretë të kredive pa interes, serveri është i mbingarkuar

//

Interesi për linjën e tretë të huave pa interes të destinuara për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, pronarët e vetëm dhe zejtarët është i madh. Banka Zhvillimore informoi sot se numri i postave elektronike të marra tejkaloi pritjet e tyre dhe se interesi është për tetë herë më i fuqishëm se linja e kreditit pa interes të Kovid 2.

Siç informoi drejtori i Bankës Zhvillimore, Kire Naumov, pas hapjes së shpalljes, serveri ishte i mbingarkuar dhe të gjithë aplikantëve të kredisë nuk mund të jepej përgjigje. Kjo situatë ka bërë që disa aplikantë për kredi të dërgojnë disa herë mesazhe.

Naumov u bëri thirrje aplikantëve të huave që tashmë kanë dërguar një mesazh, të përmbahen nga dërgimi i tij përsëri, sepse ata do të marrin përgjigje të përshtatshme se mesazhi i tyre është marrë.

“Për shkak të kohës së nevojshme që kërkesat të mbërrijnë tek ne, mesazhet automatike të konfirmimit për mesazhin e marrë u vonuan për aplikuesit e kredisë. Kjo nga ana tjetër bëri që ata që dërguan dokumente por nuk morën një mesazh automatik të vazhdonin të përcillnin të njëjtën email shumë herë. Vëllimi i postave elektronike të dërguara në kreditiranjecovid3@mbdp.com.mk është të paktën tetë herë mbi interesin e treguar për linjën e kreditit Kovid2. Mes aplikimeve për kredi, ka nga ato që vijnë nga subjekte që për fat të keq, nuk janë të përfshirë në vijën e synuar të linjës së kredisë dhe nuk janë kompani mikro dhe të vogla, pronarë të pavarur ose zejtarë”, deklaroi Naumov në konferencën e përbashkët me ministrin e Ekonomisë.

Pritet që gjatë ditës, dhe posaçërisht në ditët në vijim, fluksi i postave elektronike të ulet, gjë që do të bëjë më të shpejtë shkëmbimin e postave elektronike në bankë dhe tek aplikantët e kredisë.

Sipas ministrit të Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, shpallja e re për linja kredie pa interes Kovid 3 me një komponent granti 3 është e rëndësishme për ndërmarrjet mikro dhe të vogla, si dhe për sipërmarrjen e grave dhe për personat e rinj

Lehtësohet qasja e qytetarëve deri te ndihma e garantuar minimale

//

Sigurimin e qasjes së lehtësuar deri në të drejtën e ndihmës minimale të garantuar për personat/familjet në kohë emergjente – gjendje krize e vërtetuar, gjegjësisht, epidemi e shpallur, gjegjësisht pandemi, zjarre, përmbytje ose katastrofa të tjera të mëdha natyrore, ka për qëllimi Projektligji për plotësimin e Ligjit për mbrojtjen sociale, i cili në një procedurë të shkurtuar në leximin e dytë u mbështet nga Komisioni kuvendor për punë dhe politikë sociale.

Sipas dinamikës së aplikacioneve të paraqitura dhe kohëzgjatjes së pandemisë në periudhën e ardhshme, pritet të mbulohen rreth 5000 familje të reja në vitin 2021. Vlerësohet se vitin e ardhshëm do të nevojiten 619.140.000.00 denarë për të mbuluar familjet në rrezik shoqëror gjatë pandemisë së Kovid-19.

Këto shtesa mundësojnë që në kushte të rrethanave të jashtëzakonshme, pasiguria materiale e familjes të përcaktohet nga të ardhurat totale të të gjithë anëtarëve për të gjitha bazat në muajin para paraqitjes së aplikimit dhe gjatë ushtrimit të së drejtës për ndihmë minimale të garantuar. Zgjatet afati në të cilin bartësi i së drejtës është i detyruar të raportojë numrin e statusit të familjes dhe statusin e pronës për vete dhe të gjithë anëtarët e familjes, gjatë parashtrimit të kërkesës dhe të raportojë për ndryshimet gjatë ushtrimit të së drejtës, të cilat ndikojnë në realizimin dhe shfrytëzimin e së drejtës.

Gjithashtu shtohet edhe bazë në kushte të rrethanave të jashtëzakonshme, të drejtën për të garantuar ndihmë minimale të mund të realizojë  familje në të cilën një anëtar i familjes është fshirë nga regjistrat e personave të papunë për shkak të regjistrimit të parregullt ose punësimit, i cili u ndërpre miqësisht, me kërkesën e tij ose me largimin nga punëdhënësi për shkak të shkeljes së detyrimeve kontraktuale ose detyrimeve të tjera të punës dhe përcaktohet se në rrethana emergjente, përfituesi i së drejtës së ndihmës minimale të garantuar nuk është i detyruar të regjistrohet si i papunë në qendrën kompetente të punësimit.

MBPEU e publikoi projekt versionin e strategjisë kombëtare për bujqësi për vitin 2021-2027

//

 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave (MBPEU) sot, në ueb faqen e saj, e publikoi projekt versionin e strategjisë kombëtare për bujqësi dhe zhvillim rural për periudhën e vitit 2021-2027.

MBEU i fton të gjithë fermerët, prodhuesit e ushqimit, banorët e zonave rurale, personat fizik dhe juridikë t’i  paraqesin propozimet e tyre, mendimet dhe komentet për ta finalizuar strategjinë, por përmes internetit, sepse kovid-pandemia nuk ofron mundësi për debat publik.

“Ky është dokumenti kryesor strategjik afatgjatë në të cilin bazohet vendosja dhe zbatimi i qëllimeve, politikave dhe masave për zhvillimin e bujqësisë dhe zonave rurale në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sipas Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural, strategjia kombëtare miratohet për planifikimin afatgjatë të politikës kombëtare bujqësore në mënyrë që të arrihen qëllimet e përcaktuara ligjërisht të zhvillimit sektorial. Strategjia Kombëtare 2021-2027 pasqyron vazhdimësinë e shtetit për bujqësinë për shkak të rëndësisë së tij shumëdimensionale dhe veçanërisht për sigurimin e qëndrueshmërisë së zonave rurale. Konfirmimi është trendi pozitiv në rritje i alokimeve në bujqësi dhe zhvillim rural që vazhdon në periudhën pas vitit 2020, përkundër ndikimit negativ të pandemisë KOVID”, thekson MBPEU.

Gjatë gjithë procesit, një numër konsultimesh u zhvilluan me pjesëmarrësit në sektor, kryesisht të organizuar në grupe të përhershme nën-sektoriale dhe organe të tjerë zyrtarë, me organe kompetente të administratës shtetërore, institucione ndërkombëtare dhe aktorë të tjerë të rëndësishëm. Në përgatitjen e strategjisë u përfshi edhe opinioni relevant ekspert i Maqedonisë së Veriut . Në përgatitjen e strategjisë kombëtare, Ministria, siç thekson, është udhëhequr nga rregulloret e fundit të Komisionit Evropian.

Zbatimi i strategjisë kombëtare realizohet përmes Programit kombëtar pesë-vjeçar për bujqësi dhe zhvillim rural, Programit IPARD dhe programeve vjetore për mbështetjen financiare në bujqësi dhe zhvillim rural që do të përgatiten gjatë zbatimit të dokumentit.

Pas rrumbullaksimit dhe financimit të plotë, strategjia do të duhet të miratohet nga ana e Qeverisë.

Skadon afati për përdorimin e vauçerëve për turizëm vendor

//

Sot është afati i fundit për përdorimin e vauçerëve për turizëm, rikujton Ministria e Ekonomisë.

Përfshirë ditën e djeshme, siç informojnë, janë përdorur 61,648 kuponë për turizëm vendor nga gjithsej 100,336 kuponë të dërguara në email adresa të vlefshme.

Platforma “Pushime në vend” përmes së cilës u realizua masa e vauçerëve për turizëm vendor do të mbyllet sot.

Vizitorët që përdorin vauçer për turizëm vendor do të duhet të lajmërohen nga kapacitetet e akomodimit jo më vonë se 15 dhjetor 2020.

Hotelierët që kanë mysafirë që përdorin vauçerë të turizmit do të duhet të dorëzojnë fatura pagese në Ministrinë e Ekonomisë më së voni deri më 18 dhjetor 2020, pas së cilës fondet nga kuponët e përdorur do të paguhen deri në fund të vitit.

‘Me masën e vauçerëve për turizëm vendas në vlerë prej 6,000 denarëve që është pjesë e Pakos së tretë të masave të Qeverisë për përballje me pasojat e shkaktuara nga pandemia, 117,531 kuponë për turizëm vendas u janë shpërndarë të gjithë punonjësve të cilët në periudhën janar – prill 2020 nuk kanë realizuar të ardhura më shumë se 60,000 denarë nga paga neto dhe shtesat e pagave sipas të dhënave nga Drejtoria e të Ardhurave Publike”, theksojnë nga Ministria e Ekonomisë.

Kuponët për turizëm janë përdorur në objektet vendore turistike që janë regjistruar në platformën “Pushime në vend”.

Deri në fund të javës do të dalin emrat e atyre që do të marrin nga 6000 denarë

//

Gjatë kësaj jave, Zyra e të Ardhurave Publike duhet të paraqesë në Sekretariatin e Përgjithshëm të Qeverisë listën e pastruar të atyre që marrin mbështetje financiare prej 6,000 denarë për blerjen e produkteve vendore, në mënyrë që të bëjë një njoftim të duhur.

Kjo u njoftua nga drejtoresha e PRO Sanja Lukarevska, duke deklaruar se bëhet fjalë për disa grupe të të dhënave që duhet të jenë të sakta sepse të gjitha të pasakta kthehen për përpunim.

Kjo është pjesë e paketës së katërt të masave antikrizë, e cila ofron ndihmë prej 6,000 denarë për kategoritë më të rrezikuara. Po flasim për qytetarë me të ardhura të ulëta, prindër të vetëm, pensionistë me pensione deri në 15,000 denarë, të papunë që janë punëkërkues pasivë, artistë të vetëpunësuar, kineastë, punëtorë kulturorë dhe artistë të estradës, përfitues të së drejtës së sigurimeve shoqërore për të moshuarit, fëmijë pa prindërit dhe kujdesi prindëror

Fondet do të transferohen në llogarinë e transaksionit të qytetarëve dhe duhet të përdoren deri më 25 dhjetor.

Duhet te klinkoni ketu te jepni numrin ame

kupuvamdomasno.gov.mk

Ministri Hoxha në inspektim për vlerësimin e shkallës së dytë të duhanit

//

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, Arjanit Hoxha, sot ishte prezent në pikën e grumbullimit të kompanisë “Sokotab” në Draçevës, me qëllim të përcaktimit të situatës me vlerësimin e duhanit sipas klasave të dorëzuara në Komisionin e shkallës së dytë.

“Gjatë vizitës, Komisioni i shkallës së dytë në prani të Ministrit, rihapi dhe vlerësoi 12 kuti duhani. Vetëm në njërën nga kutitë e diskutueshme u përcaktua se kishte një gabim në vlerësim, përkatësisht në vend të klasit të dytë, duhani ishte vlerësuar si i klasit të tretë”, kumtuan nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave.

Ministri Hoxha, siç informuan nga MBPEU, u bëri thirrje të gjithë pjesëmarrësve në këtë proces që të kenë durim, sepse vetëm në këtë mënyrë do të jemi në gjendje të zgjidhim të gjitha problemet që kemi me duhanin.

“Në ditët në vijim, Ministri Hoxha do të jetë i pranishëm në teren çdo ditë, në pika të ndryshme të grumbullimit në vend. Në të njëjtën kohë, edhe Inspektorati Shtetëror do të vazhdojë me aktivitetet e përditshme të kontrollit të rregullt të procesit të grumbullimit, ku për të gjitha parregullsitë e regjistruara, inspektorët do të veprojnë në përputhje me kompetencat e tyre të përcaktuara me ligj”, theksuan nga MBPEU.

Peshevski dhe Minovski nuk do ta këshillojnë Bytyqin

//

Peshevski dhe Minovski nuk do ta këshillojnë zv.kryeministrin Fatmir Bytyqi. Këtë e konfirmoi Zoran Zaevi, i cili tha se arsyeja kryesore për vendimin e këtillë janë kritikat në opinionin publik pas çka ata të dytë u tërhoqën nga pjesëmarrja në platformën “Për atdheun me dashuri” të cilën e promovoi zv/kryeministri Fatmir Bytyqi.

Bytyqi ka filluar procedurë për të biseduar me konsultues, por je me këshilltarë të rinj të paguar ose funksionarë, por konsultime me grup të madh të qytetarëve, me të vetmin qëllim që të mblidhen informacione prej të gjitha palëve dhe të krijohet strategji kombëtare ekonomike.

Peshevski dhe Minovski kanë qenë zyrtar në Qeverinë e Nikolla Gruevskit, ndërsa nga partia LSDM vazhdimisht janë akuzuar për keqpërdorim të pushtetit.

Komunat shqiptare përfitojnë mbi 10 MILION euro nga QEVERIA

//

Komunat që udhëhiqen nga shqiptarët do të përfitojnë mbi 10 milion euro nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes konfirmimit të prioriteteve për investimin e gjithsej 36 milion euro nga TAV, në pajtim me marrëveshjen për koncesion që ka kjo kompani.

Bëhet fjalë për investime në çerdhe, shkolla, infrastrukturë të rrjetit nëntokësor dhe kanalizime, rindërtim dhe meremetim të rrugëve lokale dhe rajonale, projekte këto të cilat vërtet janë të rëndësishme për qytetarët e vendit.

Këto janë vetëm disa nga projektet që do të realizohen në komunat shqiptare përmes investimit të kompanisë TAV:

Në Komunën e Çairit do të rinovohet rrjeti ekzistues i ujësjellësit dhe njëkohësisht do të bëhet edhe meremetimi dhe riparimi i defekteve në rrjetin ekzistues të kanalizimit. Në Komunën e Sarajit do të ndërtohet rruga që lidh fshatin Bukoviç dhe Raoviç, do të ndërtohet rruga rajonale nga Saraji drejt fshatit Krushopek dhe gjithashtu do të investohet edhe në Qendrën Rekreative Saraj.

Bytyqi: Qeveria qysh në prill paralajmëroi se ky do të jetë vit i recesionit, mbetemi në projeksionet

//

Të dhënat më të reja statistikore për rënien e PBV-së në tremujorin e tretë, për zëvendëskryeministrin për Çështje Ekonomike Fatmir Bytyqi janë të pritura. Ai sot duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve tha se Qeveria qysh në prill ka paralajmëruar se ky do të jetë vit i recesionit. Kjo, tha Bytyqi, nuk është vetëm te ne, por me problemin e njëjtë përballen edhe të gjitha shtetet tjera.

“Mbetemi në projeksionet se fundi i vitit do të jetë me rënie prej 4,4 për qind. Në disa raste thash se prodhimtaria industriale është në linjë të ngritjes në kuptim të rimëkëmbjes. Nuk mund të presim, kur kemi rënie prej mbi 30 për qind në tremujorin e dytë, të shkojmë kah linjat pozitive në tremujorin e tretë”, tha Bytyqi.

Pret që vitin e ardhshëm ekonomia të ecë më lartë. “Mendoj se po lëvizim në drejtim i cili na jep shpresë se vitin e ardhshëm do të mund të kemi fillim më të mirë”, tha Bytyqi.

Për blerje të vaksinës për Kovid-19, siç informoi, janë siguruar rreth 8,4 milionë euro, ndërsa nëse ka nevojë për doza shtesë, do të sigurohen mjete shtesë.

“Për herë të parë në shtet do të kemi situatë në të cilën një numër i madh i personave do të duhet të vaksinohen. Mbi 400 mijë persona do të vaksinohen. Kemi sjell vendim për qasje në mjete për furnizim të vaksinave rreth 8,4 milionë euro. Mbetemi në qëndrimin se do të gjejmë mjete, nëse nevojiten për numër shtesë të vaksinave në periudhën e ardhshme”, tha Bytyqi.

Sa i përket masës për mbështetje të kategorive të ndjeshme të qytetarëve të cilët duhet të marrin nga 6.000 denarë, Bytyqi shpreson se ajo do të operacionalizohej për dhjetë ditë.

“Votimi i këtij ligji në thelb ishte shtyrë pak. Sapo të dalë ligji në Gazetë Zyrtare, do të bëhen të gjitha hapat operativë”, theksoi Bytyqi, duke shtuar se qytetarëve do t’iu jepet kohë e mjaftueshme që të mund t’i shfrytëzojnë mjetet.

BESIMI: Qëndrime të pavarura dhe kontroll më i madh mbi financat publike

//

Kontrolli më i madh dhe sigurimi i qëndrimeve të pavarura, objektive dhe profesionale mbi buxhetin dhe strategjinë fiskale do të sigurohejë Këshilli Fiskal, i cili parashikohet të përcaktohet me ligjin e ri të buxhetit. Në debatin publik për këtë ligj, Ministri i financave Fatmir Besimi vuri në dukje se këshilli do të zgjidhet nga Kuvendi dhe se do të bëhet fjalë për ekspertë të pavarur në fushën e financave publike, makroekonomisë ose ekonomisë.

Besimi vuri në dukje se zgjidhja ligjore parashikon propozime për 3 anëtarë të trupit të pavarur për të paraqitur propozime nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, Enti shtetërorë për revizion dhe Banka Popullore. Mandati i anëtarëve të Këshillit Fiskal është 6 vjet pa të drejtë rizgjedhjeje.

Përndryshe, me ligjin e ri për buxhet parashikohet vendosja e rregullave fiskale, kufijtë e borxhit publik dhe deficitit dhe në këtë mënyrë përsëri përforcimi i kontrollit në financat publike.

Përveç përforcimit të kontrollit, ligji i ri i buxhetit sistemik parashikon dhe forcimin e planifikimit përmes futjes së buxhetimit afatmesëm dhe Sistemit të Integruar të Menaxhimit të Financave Publike IFMIS, i cili do të monitorojë realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve nga planifikimi i tyre deri në zbatimin përfundimtar.

Sa i përket transparencës, përmes rritjes së kualitetit dhe kuantitetit të raporteve financiare do të përforcohet transparenca financiare. Me Ligjin e ri krijohet për herë të parë Regjistri i Subjekteve Publike, i cili do të jetë i disponueshëm për opinionin dhe do të regjistrojë të gjitha personat juridik të krijuar drejtpërdrejt ose indirekt nga shteti ose komunat. Në këtë mënyrë do të sigurohet gjithëpërfshirje dhe transparencë për të gjitha njësitë publike, qoftë në nivelin qendror apo lokal.

Propozim-ligji për buxhet ishte vendosur për komentim në ENER dhe dje u zhvillua debat publik në të cilin, përveç Ministrit të financave, përfaqësues të Bankës Botërore, FMN dhe Komisionit Evropian, si dhe përfaqësues të ekspertëve, Dhomave të tregtisë dhe OJQ-ve , në të cilën u diskutua ligji dhe propozimet që u paraqitën në ENER dhe u implementuan në ligj.

1 2 3 41