Dita e premte – dita e shpirtërave, ditë jo pune për qytetarët e besimit ortodoks

Shkup, 7 qershor – Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në përputhje me Ligjin për festat e Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 21/98 dhe 18/07), 10 qershor (e premte) 2022, Dita e shpirtrave, e premtja para Ditës së shpirtrave është ditë jopune për qytetarët e besimit ortodoks në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale qytetarëve të besimit ortodoks ua uron festën.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale