Roboti Echo që “spiunon” pinguinët në Antarktidë

Shkencëtarët përdorin robotët për të studiuar se sa të cenueshme janë ekosistemet detare, dhe se si ndryshimet klimatike ndikojnë në Antarktidë.

Roboti i vogël Echo ka rrota dhe lëvizur në atë mënyrë që “spiunon” pinguinët në Antarktidë.

“Echo është një mjet motorik autonom që futet në tufën e pinguinëve, dhe i skanon duke i kërkuar ata që janë shënjuar më herët, me qëllim që të shohim nëse janë rikthyer në tufë. Përdorimi i mjeteve autonome do të na mundësojë të studiojmë kafshët gjatë tërë vitit në lokacione të ndryshme”, tha shkencëtari Daniel Zittebart.