Vizatimi i reve për 600 ditë me radhë (video)

Vizatimi i reve për 600 ditë me radhë

Që nga viti 2019, piktori Zhou Zhouyu vizaton çdo ditë një re në forma të ndryshme për t’u dhënë pacientëve në depresion energji. Tani më shumë njerëz kanë marrë pjesë në grupin e vizatimit të reve.

https://www.facebook.com/174070792498/videos/471927594080230