Vazhdime të katër seancave në Kuvend

Shkup, 24 mars – Deputetët sot punuan pas vazhdimit të katër seancave, 54, 57, 61 dhe 64. Ata përfunduan debatin për disa pika nga katër seancat. Por, votimi pas të gjitha pikave kaloi, si ndryshimet dhe plotësimet e ligjit, raportet vjetore, planet financiare, plotësisht do të caktohen, për shkak të numrit jo të mjaftueshëm të deputetëve në sallë.

Në suaza të seancës së 54, përfundoi kontrolli i përgjithshëm pas Propozim-ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për financim të njësive të vetëqeverisjes lokale, në lexim të parë. Votimi për Propozim-ligjin për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për ndjekje të komunikimeve në lexim të dytë, do të ndodh kur të sigurohet shumicë e nevojshme prej dy të tretave që të miratohet ky ligj.

Deputetët përfunduan edhe debatin e përgjithshëm për propozimin për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për institucionet, në lexim të parë.

Për deputetët e opozitës, është mirë që numri i anëtarëve të bordeve drejtuese dhe mbikëqyrës është në rënie, por zgjidhja ligjore nuk e zgjidh problemin e “përkujdesjes së kuadrit partiak në këto organe”.

“Vetëm për tre anëtarë në borde ka kritere më të rrepta që duhet t’i plotësojnë, por për të tjerët ka hapësirë ​​që të emërohen persona që nuk kanë arsim adekuat me veprimtarinë që kryen institucioni”, tha Lidija Petkovska nga VMRO-DPMNE që sipas saj do të thotë se në bordet drejtuese dhe mbikqyrëse edhe më tutje do të emërohen persona partiak. Ajo theksoi se kandidatët me kualifikime të përshtatshme duhet të kenë përparësi.

Në suaza të seancës së 57-të, deputetët e përfunduan debatin për Propozim ligjin e ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit për themelimin e Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural.

Deputetët e opozitës besojnë se menaxhimi me këtë sistem duhet të mbetet në suaza të Ministrisë së Bujqësisë, ndërsa Agjencia duhet ta shfrytëzojë vetëm me qëllim që t’ua lehtësojë të drejtat për shfrytëzimin e subvencioneve të bujqve.

Për dallim nga opozita, shumica qeveritare beson se rregull është që të gjitha kompetencat t’i kalojnë Agjencisë, si dhe që sistemi i integruar i të dhënave, do t’u ndihmojë shumë bujqve.

Deputetët debatuan edhe për Programin vjetor për punën dhe zhvillimin e Agjencisë për rregullim të sektorit hekurudhor për vitin 2022, pastaj për Propozim vendimet për miratim të programit vjetor në punën e Agjencisë për posta gjatë vitit 2022, si dhe për Propozim-vendimet për miratim të Planit financiar të Ndërmarrjes publike radiodifuzive Radio-televizioni i Maqedonisë për vitin 2022.

Në suaza të seancës së 61-të në Kuvend përfundoi debati edhe për Propozim vendimin për dhënien e pëlqimit të Programit vjetor për punën dhe zhvillimin e Agjencisë për Aviacion civil për vitin 2022, për Propozim-vendimin për dhënie të pëlqimit të planit financiar të Agjencisë për aviacion civil për vitin 2022, si dhe për Planin financiar të Agjencisë për mbikëqyrje të sigurimeve për vitin 2022.

Në Kuvend filloi debati edhe për pikat nga seanca e 64-të, pas së cilës kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi dha një orë pushim. Pas pushimit, deputetët do të vazhdojnë me punë për pikat tjera të mbetura nga seanca e 64.