Trençevska: Ndërtojmë unitet dhe baraspeshë për të gjithë qytetarët tanë

Shkup, 22 mars – Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jovanka Trençevska dje mori pjesë në debatin publik me rastin e 21 Marsit – Ditës ndërkombëtare të personave me sindromën daun, të organizuar nga Shoqata e qytetarëve “Hapi – Shoqëri për të gjithë”, në Shtëpinë e kulturës 25 maji – Valandovë.

“Dita ndërkombëtare e personave me Sindromën daun, e shënojmë jo vetëm me mesazhin se investojmë intensivisht në idenë e një shoqërie për të gjithë, por se ndërtojmë barazi dhe barazi për të gjithë qytetarët tanë nëpërmjet shembujve tanë personalë, nëpërmjet të adoptuarve dhe zbatoi politika sociale”, theksoi ministrja Trençevska.

Ajo u përqendrua në vendosjen dhe zbatimin e Klasifikimit ndërkombëtar të funksionimit, aftësive të kufizuara dhe shëndetit në vendin tonë dhe ndryshimet e bëra në kornizën juridike (ligje dhe akte nënligjore) dhe vendosje të personave profesionalë – shërbime për vlerësim funksional dhe përforcim të kapaciteteve të tyre.

“Me mënyrën e re e vlerësimit braktis modelin e vjetër mjekësor të shikimit të aftësisë së kufizuar, pra e zëvendëson atë me shikimin jo mjekësor që vlerëson forcat dhe aftësitë e fëmijëve dhe të rinjve, si dhe mbështetjen e nevojshme që duhet të marrë fëmija për të gëzuar mundësi të barabarta. “Ashtu si moshatarët e tij dhe të jetë në gjendje të zhvillojë potencialin e tij,” tha Trençevska.

Ministrja theksoi se gjatë vitit 2022 është planifikuar të futet rehabilitimi profesional dhe aftësimi për punë për personat me aftësi të kufizuara, të cilat duhet t’i bëjnë ata konkurrentë në treg dhe në këtë mënyrë të punësohen dhe ta ruajnë punësimin.