Shoqatat alarmojnë për shkurtim të buxhetit për parandalimin e HIV-it

Shkup, 17 mars – Së paku 10.000 shfrytëzues të shërbimeve nga programet për mbrojtjen e HIV-it janë në rrezik, pasi Ministria e Shëndetësisë vendosi madje për 40 për qind ta shkurtojë buxhetin për programin për parandalimin e HIV-it, alarmuan sot 14 shoqata qytetare.

Ata në konferencën e sotme për shtyp para Ministrisë së Shëndetësisë janë ankuar se me një buxhet të tillë nuk mund të sigurohen as shërbimet minimale të ofruara deri më tani.

“Me këtë shteti i vë në rrezik mbylljen e kapaciteteve të krijuara për kontrollin e infeksionit HIV dhe rrezikon shëndetin e të paktën 10.000 përdoruesve të drejtpërdrejtë të këtyre shërbimeve nga programet e grupeve të margjinalizuara. Në vend të 46,5 milionë denarë të planifikuar në programin e dedikuar për shërbime parandaluese që zbatohen në 12 qytete të vendit, Ministria dje shpalli thirrje publike për asociacione në vlerë të reduktuar për 19 milionë denarë”, tha Andrej Senih nga shoqata “Së bashku më të fortë”.

Ai theksoi se për këtë vendim nuk janë konsultuar as nga Komisioni Kombëtar për HIV.

Hajdi Shterjova Simonovi nga shoqata “Opsione për jetë të shëndoshë – Shkup” shtoi se të drejtat e këtij grupi të qytetarëve çdo ditë u shkelen në shumë baza dhe se është e papranueshme që të kufizohet edhe më tej e drejta e tyre për shëndet dhe mbrojtje nga HIV.

– Në tre muajt e fundit të këtij viti, reagimi i përgjithshëm kombëtar ndaj epidemisë së HIV është tërësisht në kurriz të 14 organizatave të shoqërisë civile që janë pjesë e platformës për mbrojtjen kundër HIV-it, këto organizata vazhdojnë të punojnë pa fondet e nevojshme për të zbatuar. aktivitete, pa i privuar një ditë përdorues të shërbimit. Në vitin 2017, Qeveria konstatoi se shuma e nevojshme për funksionimin normal të këtyre programeve është minimumi 60 milionë denarë, por deri më tani shteti nuk e ka dhënë këtë minimum, por ka ofruar mbështetje më të ulët për 25 për qind nga minimumi i kërkuar, shtoi Shterjova Simonoviq.

Shoqatat shtesë informojnë se me një buxhet të tillë do të vijojë edhe mbyllja e qendrave.

Sipas të dhënave që disponojnë shoqatat, për momentin në Klinikën e Sëmundjeve Infektive trajtohen rreth 350 persona HIV pozitiv, por llogaritet se numri total i të infektuarve në vitin 2020 ishte rreth 500 persona, një e treta e të cilëve nuk janë në dijeni për infeksionin e tyre. Sipas shoqatave, kjo është një përqindje shumë e lartë në krahasim me mesataren globale.