Shitblerje me patundshmëri prej 251 milionë eurove në tremujorin e katërt të vitit të kaluar

Shkup, 24 Prill – Në tremujorin e katërt të vitit 2021, në bazën e Regjistrit të çmimeve dhe të qirave, janë evidentuar 8.586 transaksione, nga të cilat 6.470 shitje të patundshmërive dhe 2.116 qira të patundshmërive.

Shitjet e regjistruara janë në vlerë prej 251 milionë euro. Konkretisht janë realizuar 5.447 shitje me vlerë prej 194 milionë euro, 956 shitje nga investitor në vlerë prej 56 milionë euro, shtatë ankande 0.2 milionë euro, si dhe 60 blerje nga shteti prej 0.4 milionë euro. Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2020 në tremujorin e fundit të 2021 ka pasur 1800 shitje më shumë, dhe krahasuar me tremujorin e tretë të 2021 ka një rënie prej rreth 600.

Sipas të dhënave të Kadastrës, 2116 qira të regjistruara në tremujorin e fundit të vitit të kaluar ishin 856.694 euro. Shumica e qirave janë për banesa – 613, me vlerë mbi 145.000 euro, pasuar nga ato për shtëpi – 350, nga 72.714 euro. Janë dhënë me qira 792 parcela shtetërore për mbi 400 mijë euro, 48 objekte industriale mbi 68 mijë euro, 222 toka bujqësore mbi 32 mijë euro, 51 tokë ndërtimore për 11,957 euro, si dhe 18 qira garazhe për 7,858 euro.

Në tremujorin e fundit të vitit të kaluar janë regjistruar gjithsej 2.557 barra në patundshmëri me vlerë të përgjithshme prej 1.104.743.956 euro dhe 10.248.009.786 denarë. Në Qendrën për kadastër të patundshmërive Shkup janë regjistruar 918 hipoteka në vlerë prej 432.060.660 euro dhe 5.948.942.604 denarë. Në 29 drejtoritë tjera kadastrale janë regjistruar 1639 hipoteka në vlerë prej 672.683.296 euro dhe 4.299.067.182 denarë.

Nga të dhënat e përmbledhura për vitin 2021, nga ana tjetër, tregon se në periudhën janar – dhjetor, në bazën e të dhënave të Regjistrit të çmimeve dhe qirave janë regjistruar 33.270 transaksione, nga të cilat 25.010 shitje të pasurive të paluajtshme me vlerë 914 milionë euro dhe 8.260 pasuri të paluajtshme. qiratë. Ka një rritje prej 8000 transaksionesh, krahasuar me vitin 2020 kur ishin 25.232, nga të cilat 18.755 ishin shitje të pasurive të paluajtshme dhe 6.477 qira.