Shaqiri: Agjencia digjitale- shtysë kryesore e proceseve drejt shoqërisë dhe administratës digjitale

Shkup, 9 gusht – Pas konsultimeve intensive me palët e interesuara nga vendi dhe jashtë vendit, vendosëm në Regjistrin e unifikuar nacional elektronik të RMV-së (ENER) Ligjin për sigurinë e rrjeteve dhe sistemeve të informacionit, i cili, për herë të parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të krijojë Agjencinë digjitale – si shtytësin kryesor të proceseve drejt një shoqërie dhe administrate digjitale, bëri të ditur ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Jeton Shaqiri.

“Rrjetet dhe sistemet e informacionit dhe mbi të gjitha interneti, luajnë një rol thelbësor në lehtësimin e lëvizjes ndërkufitare të mallrave, shërbimeve dhe njerëzve. Për shkak të asaj natyre transnacionale, ndërprerjet domethënëse të këtyre sistemeve, qofshin të qëllimshme apo të paqëllimshme dhe kudo që ato ndodhin, mund të kenë ndikim edhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Prandaj, siguria e rrjetit dhe sistemeve të informacionit është thelbësore për funksionimin e qetë të tregut të brendshëm”, ka thënë Shaqiri.

Duke pasur parasysh se në Republikën e Maqedonisë së Veriut nuk ka rregullim ligjor në këtë fushë, lind nevoja për hartimin e këtij ligji. Për më tepër, siç theksojnë në MSHIA ajo transpozon Direktivën (e BE-së) 2016/1148 të Parlamentit Evropian në lidhje me masat për një nivel të lartë të përgjithshëm të sigurisë së rrjeteve dhe sistemeve të informacionit në të gjithë Bashkimin Evropian, dmth Direktiva NIS. Ligji së shpejti do të jetë në procedurë qeveritare dhe parlamentare.