Gashi: VV e vetmja fuqi që sjellë ndryshime në sundimin e Ligjit, LDK le të merret me Arsim