Seanca të katër komisioneve kuvendore

/

Në Kuvend sot do të mbahen seanca të komisioneve për Punë të Jashtme, Mbrojtje dhe Siguri, Financa dhe Buxhet, si dhe Komisioni Juridiko-Ligjdhënës.

Në rend dite të Komisionit për Punë të Jashtme janë propozim ligjet për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin në luftën kundër krimit, Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Malit të Zi për njohje të përbashkët të shërbimeve konfidenciale që përdoren në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në Mal të Zi, Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë për bashkëpunim në fushën e luftimit të kontrabandimit të emigrantëve dhe Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republika e Serbisë për njohjen e përbashkët të shërbimeve konfidenciale të përdorura në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në Republikën e Serbisë.

Anëtarët e Komisionit për Financa dhe Buxhet do të vazhdojnë debatin për Propozim-ndryshimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2020, ndërsa Komisioni për Mbrojtje dhe Siguri do të shqyrtojë Propozim-vendimin për dërgimin e një anëtari të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në operacionin paqeruajtës të Bashkimit Evropian “ALTEA” në Bosnjë e Hercegovinë, si dhe Projekt-vendimi për dërgimin e anëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut për të marrë pjesë në operacionin ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara “UNIFIL” në Republikën e Libanit.

Në rend dite të Komisionit Juridiko-Ligjdhënës janë pikat, për të cilat do të diskutojnë edhe komisionet për politikë të jashtme dhe për mbrojtje dhe siguri.