Sali për personelin mjekësor: Në dy vitet e fundit vërehet se ata që ikën po kthehen përsëri

Shkup, 29 shtator – Ministri i Shëndetësisë në vend në paraqitjen e tij të fundit para mediave deklaroi se në dy vitet e fundit po vërehet një stangim i trendit të ikjes së personelit mjekësor nga vendi. Sipas tij shakak për këtë stangim janë përmisimii i kushteve financiare, përcjell KlanM.

Institucionet shëndetësore publike për nevoja te funksionimit normal kanë dorëzuar palnin e punësimeve, për fat të keq në dhjetë vjetorin kishim ikje masive të mjekëve nga institucionet shëndetësore publike por në dy vjetët e fundit vërehet një kthim ose një stagnim të kësaj dinamike të ikjes arsyeja primare është përmisimi i kushteve financiare për punë në institucionet shëndetësore publike dhe investimet në kontuinuitet që po i bëjmë dhe i promovojmë publikisht deklaroi ministir Sali.

Viteve të fundit nga mantelbardhët e Maqedonisë së Veriut u shpeshtua ikja nga vendi. Kjo dukuri si arsye kryesore numëronte punësimin e tyre në shtetet ku pagesa është më e mirë