‘Roja e Natës në Muzeun e Artit Amerikan në Prishtinë’ sjellë me ligjëratë Alfred Barr nga New Yorku

Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë dhe Muzeu i Artit Amerikan në Prishtinë kanë kënaqësinë të prezantojnë serinë e ngjarjeve ‘Roja e Natës në Muzeun e Artit Amerikan në Prishtinë’, me ligjëratën e Alfred Barr, drejtori i parë i Muzeut të Artit Modern në Nju Jork, titulluar “Kabineti Abstrakt dhe Tregimi Modern”. Ngjarja mbahet sonte, 19 prill në ora 21:00. Ligjëratën e dytë, do të mbahet nga shkrimtarja dhe koleksionistja Gertrude Stein, e titulluar “Krijimi i amerikaneve”.

Në ligjëratën, Alfred Barr do të transmetojë një histori për Alexander Dorner, një drejtor novator i Landesmuseum Hannover. Në veçanti, biseda flet për bashkëpunimin e Dorner me El Lissitzky, i cili u materializua në vitin 1928 në një nga instalimet më të rëndësishme të shekullit të njëzetë, i njohur si Kabineti Abstrakt. Ligjëratën e ndjek zhvillimi i narrativës së artit modern bazuar në historinë e ekspozitave. Vëmendje e veçantë i kushtohet Muzeut të Artit Modern në Nju Jork; që nga hapja e tij në 1929, rrëfimi i muzeut bazohej tërësisht në artin modern evropian, me fokus në lëvizjet avangarde. Në vend të “Shkollat ​​Kombëtare”, ekspozita e tij e vitit 1936 Kubizmi dhe Arti Abstrakt prezantoi “Lëvizjet Ndërkombëtare” si një mjet dhe koncept kyç për të treguar historinë e njohur si Historia e Artit Modern. Kjo histori përfaqësonte riinterpretimin e artit modern, u adoptua më vonë nga evropianët dhe u bë themeli i skenës së artit siç e njohim sot.

Ligjëratat nga Gertrude Stein dhe Alfred Barr u regjistruan në e-flux në vitin 2015 me rastin e ekspozitës The Un-making of Art which që ishte e bazuar në ligjeratën e Walter Benjamin, dhe bashkëpunëtorëve të MoAA.

‘Roja e Natës në Muzeun e Artit Amerikan në Prishtinë’ është një seri ngjarjesh të dizajnuara si pjesë e Programit Rilindja Rilindja nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë kur Muzeu i Artit Amerikan në Prishtinë hapet pas orëve të zakonshme të vizitës. Këto ngjarje synojnë një qasje edhe më  të drejtpërdrejtë dhe të veçantë në veprat dhe tregimet e ekspozitës së përhershme dhe koleksionit të Muzeut të Artit Amerikan në Prishtinë përmes diskutimeve, shfaqjeve, punëtorive dhe leximeve brenda hapësirës muzeale.

Muzeu i Artit Amerikan është insitucion edukativ dedikuar mbledhjes, ruajtjes dhe ekspozimit të kujtimeve kryesisht për Muzeun e Artit Modern në Nju Jork dhe programit Internacional të Ekspozitave Qarkulluese të Artit Amerikan. Janë pikërisht këto ekspozita të MoMA, disa prej të cilave janë kuruar nga Dorothy Miller, që ndihmuan krijimin e identitetit të parë të përbashkët kulturor të pasluftës në Evropën Perendimore, identitet që bazohej në internacionalizëm, modernizëm dhe individualizëm.

Çdo ngjarje në këtë seri është një ushtrim kërkimor dhe mësimor për një vepër të vetme ose seri veprash nga koleksioni i Muzeut të Artit Amerikan në Prishtinë. Një ese, dokumentar ose diskutim ndriçon temën në detaje dhe vendet që funksionojnë brenda jetës dhe karrierës së artistit ose vizitorëve dhe konteksteve më të gjera historike. Kjo seri është një udhëzues i vlefshëm për të eksploruar dhe interpretuar disa prej veprave më të dashura të artit në koleksionin e Muzeut të Artit Amerikan në Prishtinë.

Rilindja Rilindja Rilindja mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Muzeu i Artit Amerikan në Prishtinë, Fondacioni Friedrich-Ebert-Stiftung Zyra në Kosovë, Trembelat dhe DZG. / KultPlus.com