Rezultatet e Regjistrimit nuk mund të interpretohen nga çdokush, pavarësisht se në çfarë pozicioni janë!

Shkup, 16 Shtator – Rezultatet e regjistrimit NUK MUND DHE NUK DUHET të interpretohen se kush do të arrijë atje, pavarësisht se në çfarë pozite janë!”, ka shkruar në rrjetet sociale profesori universitar Zoran Jovanovski.

Në vazhdim qëndrimi i tij:

Ka rregulla dhe standarde ndërkombëtare. Censusi nuk numëron qytetarë, por numëron qytetarë që GJENDJEN NË VEND NË MOMENTIN E REGJISTRIMIT, pra atë që quhet POPULLSIA si BANORE. Ata që jetojnë në një vend tjetër regjistrohen nga regjistrimi i atij vendi tjetër. Dhe kaq, nuk ka asnjë specifikë, nuk ka lidhje me remitancat në valutë, është e qartë, përndryshe të njëjtët persona do të renditen në dy vende. Zbatimi i rezultateve të regjistrimit, për balancuesin e punësimit apo ndonjë nevojë tjetër, NUK ESHTË ÇËSHTJE POLITIKE, NUK ESHTË ÇËSHTJE KOALICIONI, ESHTE ÇËSHTJE E SUNDIMIT TË LIGJIT! Praktika e trajtimit të çështjeve që nënkuptojnë sundimin e ligjit si çështje të interpretimit politik dhe marrëveshjes politike për t’i shtrembëruar gjërat – DUHET TË NDASH njëherë e përgjithmonë!!!, ka shkruar Jovanovski.

https://www.facebook.com/zoran.jovanovski.581/posts/2400138290161661