Po shqyrtohen tre lokacione të reja për Qendrën e re Klinike

Shkup, 16 maj – Qendra Klinike është një projekt për të cilin flitet prej 17 vitesh. Që në javën e parë kur mora detyrën thashë se një nga zgjidhjet e mundshme për të gjitha problemet me të cilat ballafaqohemi në shëndetësi është ndërtimi i Klinikës së re Universitare në Shkup, e cila do të jetë zëvendësim i Klinikës Universitare ekzistuese. Ajo klinikë e bashkuar në një objekt do të kontribuonte në përshpejtimin, përkatësisht diagnostikimin dhe trajtimin me kohë të pacientëve, tha sot ministri i Shëndetësisë Bekim Sali, i cili tha se lokacioni ende mbetet Gjorçe Petrov, Ilinden dhe një lokacion tjetër i tretë ku ka spital ekzistues duke përmirësuar dhe zgjeruar aktivitetin.

Sipas tij, nuk do të thotë se vetëm ndërtimi do t’i zgjidhë të gjitha problemet, por pjesa organizative, bashkimi i klinikave, bashkëpunimi apo bashkëpunimi konsullor mes klinikave do të kontribuonte në diagnostikimin dhe trajtimin në kohë të pacientëve.

“Kemi shqetësime të vërteta duke u transferuar nga një klinikë në tjetrën dhe shumë prej nesh janë përballur me disa rrethana. Kam iniciuar një grup pune si nga opozita ashtu edhe nga pozita. Në pjesën politike kemi koordinim mes të gjithë aktorëve në debatin publik, që mendoj se ka qenë pengesa kryesore në të kaluarën për mosrealizimin e atij projekti. Tani për tani, mund të them se kjo pengesë është tejkaluar në parim. Mirëpo, ne ende nuk kemi arritur në fazën e vendndodhjes, sasisë, përmbajtjes së asaj klinike, sa do të jetë ajo, kështu që nuk i dimë ende dimensionet dhe nuk i dimë lokacionet qind për qind. Një nga opsionet është kazerma “Ilinden”. Tre pozicione janë në diskutim. Cila nga lokacionet do të përcaktohet së pari varet, përveç pjesës politike, e cila mendoj se nuk është kryesore, do të jetë në pjesën e kushteve kadastrale – nëse mund të ndërtohet dhe për sa kohë”, tha Sali, duke u përgjigjur në pyetjet e gazetarëve pas promovimit të përshpejtuesit të ri linear në Klinikën për Radioterapi dhe Onkologji.

Mendojmë si grup pune, shpjegoi ministri, që Qendra klinike duhet të ndërtohet në një lokacion që ofron logjistikën ekzistuese, e jo të ndërtohet aty ku duhen mjete shtesë për të shpenzuar në distancë që në të kaluarën mund të ketë qenë objekt diskutimi, dhe kryesisht ishte edhe arsye për bllokimin e një propozimi të tillë.

“Në pjesën teknike nuk kemi ende asgjë të përcaktuar, përveç momentit të parë, që e konsideroj më të rëndësishmin që të kemi një koordinim politik për ta detyruar atë projekt. Nuk kemi arritur ende në fazën e kufizimit kohor deri në të cilin duhet të respektojmë. Ata janë ende përfaqësues të partive politike dhe diskutimeve brendapartiake, ndoshta duhet marrë një vendim i tillë”, tha Sali.

Në lidhje me Ligjin për Qendrën e re Klinike, ai tha se tani për tani duket se do të tërhiqet, por ende nuk kanë marrë një vendim përfundimtar.