Pavarësisht sfidave të mjedisit ekonomik dhe tregtar ndërkombëtar, si edhe pasigurisë së afateve kohore të logjistikës

Pavarësisht sfidave të mjedisit ekonomik dhe tregtar ndërkombëtar, si edhe pasigurisë së afateve kohore të logjistikës, shërbimi ndërkufitar i transportit të trenave të mallrave Kinë-Evropë ka vazhduar të funksionojë në mënyrë të qëndrueshme që nga fillimi i këtij viti. Kjo ka kontribuuar në konsolidimin e themeleve të ndërlidhjes në kontinentin euroaziatik, duke ofruar mbështetje të fortë për shkëmbimet ekonomike dhe tregtare midis Kinës e Evropës, por dhe botës në përgjithësi.

Posted by ZHURNAL.MK on Friday 7 June 2024