Papunësia në Maqedoni shënon 15,7%

Shkup, 21 mars – Në vitin 2021 popullata aktive në vend ishte 943.004 persona, nga të cilët të punësuar janë 795.097, ndërsa 147,917 persona janë të papunë, tregojnë të dhënat e Entit shtetëror për statistikës.

Nga të dhënat mund të shihet se shkalla e aktivitetit në këtë periudhë është 56,0, shkalla e punësimit 47,2, ndërsa shkalla e papunësimit arrin 15,7.

Sipas Entit shtetëror për statistikë, shkalla e pa punësimit në vitin 2020 arrin 16,4.