OEM: Të lidhen sistemet që të ketë një kontroll të vetëm të transportuesve nga “Ballkani i Hapur”

Shkup, 6 tetor – Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut në takimet e ardhshme të nismës “Ballkani Hapur” do të insistojë në lidhjen e kontrolleve që kryhen në shiritin e posaçëm që u vendos në vendkalimin kufitar “Tabanovc” për kalimin e automjeteve të ngarkesave për operatorët ekonomikë të autorizuar nga “Ballkani Hapur”, për të reduktuar turmat dhe kohën e pritjes.

Biljana Peeva Gjurovska, drejtoreshë operative në Odën, në konferencë për shtyp sot theksoi se duhet lidhje për të pasur një kontroll, ndërsa të dhëna adekuate të kenë edhe shërbimet e Maqedonisë edhe të Serbisë. Kjo, siç thotë ai, do të reduktojë në mënyrë drastike kohën e pritjes, përkatësisht përpunimin e dokumentacionit dhe kalimin e pikës kufitare.

“Duhet të ketë një lidhje të sistemeve. Tani fizikisht janë kabinë më kabinë, por kjo nuk do të thotë që kontrollin e bëjnë bashkë. Thelbi i zbatimit të kontrolleve të përbashkëta nënkupton se kur ata do të kenë shkëmbyer të dhëna ose kur sistemet e tyre do të lidhen kur të mbërrijë një kamion nëse një shërbim është i informuar për çfarë lloj mallrash bëhet fjalë, nën çfarë lloj kontrolli i nënshtrohet etj. ., nëse kontrollohet nga një shërbim, në varësi te hyrjes apo daljes, nga maqedonase apo serbe, me këtë të përfundojë procesi, dhe jo edhe pse janë pranë njëra tjetrës, inspektimi duhet te behet edhe nga ana e Maqedonisë edhe nga ajo e Serbisë”, tha Peeva.

Monitorimi i qarkullimit të automjeteve në vendkalimin kufitar Tabanovc i kryer nga Oda në korrik dhe gusht të këtij viti ka treguar se gjatë asaj periudhe ka pasur një frekuencë prej 60.000 automjetesh transportuese, duke përjashtuar mjetet e transportit të mallrave në transit. U zbulua se kolonat e kamionëve ishin të zakonshme, në shumicën e ditëve të gjata rreth dy kilometra, me 30 deri në 40 automjete transporti në vendkalim. Për të hyrë në vend pritja ishte dy deri në tre orë. Korsia e posaçme për automjetet nga “Ballkani i Hapur” nuk ka funksionuar në korrik, ndërsa në gusht ka qenë në funksion me përjashtim të disa ditëve. Përveç procedurave të dyfishta të regjistruara për import dhe eksport në kufirin e Maqedonisë dhe Serbisë për shkak të sistemeve të mospërputhjes, si dhe kontrolleve të dyfishta pranë organeve të punëve të brendshme, u përcaktuan edhe probleme me ndërprerje në furnizim me energji elektrike, mungesë shiritash përkatës, mosfunksionim të peshoreve, mospërputhje në orarin e punës së terminalit doganor dhe shërbimeve të inspektimit.

Sipas udhëzimeve të odës, korsia e posaçme për kalimin e mjeteve të mallrave për operatorët ekonomikë të autorizuar nga “Ballkani i Hapur”, të ashtuquajturat korridore të gjelbra, e cila në kushte të frekuencës së shtuar, sidomos gjatë verës, përdorej kryesisht për makina pasagjerësh, është vënë plotësisht në funksion për transportuesit e mallrave. Dy korsi që përdoren për dalje nga vendi kur ka turma janë shndërruar gjithashtu për t’u përdorur për hyrjen në vend me makina të pasagjerëve për të mos bllokuar kalimin për funksionimin normal të dy korsive që janë ekskluzivisht të destinuara për transportuesit e mallrave.

Peeva Gjurovska bëri të ditur se për rreth dy javë problemi me ndërprerjet ditore të furnizimit me energji elektrike në vendkalimin kufitar prej rreth 15 minutash, të cilat bllokojnë të gjithë sistemin, shërbimet e peshimit dhe peshoret nuk funksionojnë. Jemi duke punuar për ndërrimin e pjesëve dhe vendosjen e funksionalitetit të plotë të nënstacionit. Ata do të organizojnë gjithashtu një takim shtesë me Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë dhe Drejtorinë Fitosanitare, shpeditësit dhe eksportuesit për të përcaktuar se cilat janë problemet kyçe për funksionimin e shërbimeve të inspektimit në vendkalimet kufitare, kryesisht në zonën e personelin adekuat, orarin e punës dhe procesin e pranimit dhe përpunimit të dokumenteve.

Oda tregon gjithashtu nevojën për të dinamizuar plotësisht procesin e futjes së plotë të transitit direkt nga Shqipëria, e cila nuk e ka përfunduar këtë proces si Maqedonia e Veriut dhe Serbia, gjë që mund të ndikojë ndjeshëm në shpejtësinë e përfundimit të tranzitit.