Negociata për rritjen e pagës në Postën kombëtare

Shkup, 22 mars – Qeveria në afat prej shtatë ditëve duhet të përgatisë konstruksion financiar për zbatimin e rritjes lineare të neto pagës për të punësuarit në SHA Posta e Maqedonisë së Veriut pas çka do të vazhdojnë negociatat për rritjen e pagave, informuan nga Lidhja e sindikatave të Maqedonisë pas takimit të sotëm të Sindikatave në SHA Posta me drejtorin Jani Makraduli dhe me zëvendëskryeministrin për çështje ekonomike, Fatmir Bytyqi.

Sipas LSM-së, pasi do të përgatitet konstruksioni financiar, do të mbahet takim i sërishëm i zëvendëskryeministrit me Organizatat sindikale dhe Këshillin drejtues për harmonizimin e dinamikës për rritje lineare të neto pagës së të punësuarve në Postën kombëtare, e cila është 100 përqind pronë e Qeverisë.

“Sindikatat konsiderojnë se të gjithë së bashku duhet të punojnë në drejtim të gjetjes së një modeli të qëndrueshëm që pagat e punëtorëve të rriten menjëherë dhe kjo të mos paraqesë pengesë serioze për punën normale të SHA Posta e Maqedonisë së Veriut, ndërsa pritje janë se procedura e rritjes së të gjitha pagave të të punësuarve në SHA Posta e Maqedonisë së Veriut do të vijojë menjëherë për shkak të sjelljes së ndryshimit të Ligjit për pagën minimale e cila tani është në vijim dhe në pajtim me të cilën nga ky muaj vlera e pagës minimale do të jetë 18.000 denarë”, theksuan nga LSM-ja.

Në këtë drejtim, shtojnë, është edhe konkludimi i sjell nga ana e Sindikatave dhe Këshillit drejtues në SHA Posta e Maqedonisë së Veriut në pajtim me të cilin për realizimin e kërkesës së Organizatave sindikale për rritje lineare të neto pagës së të punësuarve në Postën e RMV-së në vlerë prej 3.000 denarëve duke filluar me pagesën për muajin mars të vitit 2022, e cila është pranuar nga Këshilli drejtues i shoqatës.

“Zëvendëskryeministri për çështje ekonomike i Qeverisë së RMV-së në kuadër të dialogut social trepalësh shprehu gatishmëri që të veprojë sa më shpejt në përputhje me nenin 8 të Ligjit për pagën minimale për të miratuar zgjidhje të pranueshme reciprokisht për realizimin e kërkesës së sindikatat. Në këtë drejtim, Qeveria e RMV-së do të përgatisë konstruksion financiar për zbatimin e linjës të punësuarve do të rritet paga neto dhe brenda 7 ditëve zëvendëskryeministri do të takohet sërish me sindikatat dhe Bordin Drejtues për të harmonizuar dinamikën për rritjen lineare të pagës neto të punonjësve”, qëndron në kumtesë.

Negociatat e sotme për rritjen e pagës janë paralajmëruar pasi paraprakisht është arritur marrëveshje që organizatat sindikale të SHA Posta për ta lënë në pritje vendimin për protestën, që është dashur të mbahet të dielën. Nëse nuk arrihet marrëveshje sa më shpejtë të jetë e mundur me Qeverinë dhe me Këshillin drejtues, organizatat sindikale paralajmëruan se do të vazhdojnë me procedurën për organizimin e protestës si dhe inicimin e procedurës për grevë të të punësuarve në Postë.