LOE: Masat e reja për mbrojtje nga KOVID janë të pazbatueshme, ato duhet të specifikohen

Shkup, 19 gusht – Lidhja e Odave Ekonomike (LOE) beson se masat e reja për mbrojtjen kundër përhapjes së KOVID, të cilat hynë në fuqi dje, shkaktojnë probleme shtesë për shkak të selektivitetit dhe moszbatueshmërisë së tyre në praktikë.

Sipas Aleksandra Andreeva, anëtare e Bordit të Drejtorëve të LOE-së, ka vend për interpretim arbitrar të vendimeve.

“Qeveria duhet të sqarojë nëse masat vlejnë edhe për hyrjen e personave të punësuar në objektet e hotelierisë, qendrat tregtare dhe të gjitha objektet e tjera të mbuluara nga ndalimi nëse ata nuk kanë një certifikatë vaksinimi ose konfirmim se kanë kaluar 45 ditë që nga infektimi i tyre me KOVID. Në praktikë ka ndodhur që gjatë inspektimit të kërkohet një certifikatë vaksinimi për të gjithë personat në objekt, duke mos bërë dallim midis punonjësve dhe klientëve, kështu që ekziston mundësia e mundshme për të kufizuar zgjedhjen personale të punonjësve nëse do të vaksinohen apo jo. Kërkohet të specifikohet dhe shpjegohet qartë nëse hyrja në objekt me dëshmi të imunizimit është për të gjithë apo përjashtohen këtu personat e punësuar në këto objekte. Paqartësia e masave nga qeveria i vë në një pozitë të palakmueshme punëdhënësit të cilët nuk e dinë se si duhet të veprojnë”, thekson Andreeva.

Në të njëjtën kohë, shton ajo, edhe pse për personat nën 18 vjeç nuk ka ndonjë dispozitë të spikatur që kërkon që ata të paraqesin një certifikatë hyrjeje në ambientet ku ka ndalim, në praktikë në shumë raste ka një fenomen që ata nuk lejohen për të hyrë me një shpjegim nga shërbimi policor se ata “duken” më të vjetër se sa janë në të vërtetë, të cilën nuk kanë si ta provojnë. Gjithashtu është e paqartë nëse personat nën 18 vjeç futen në numrin e përgjithshëm prej 30 personash të dhënë si kusht për vendosjen e masave shtesë.

“Mbetet përsëri dilema dhe pyetja në bazë të cilit autorizim, shërbimit i kontrollit ka të drejtën për identifikimin dhe kontrollin e qytetarëve. Për shkak të këtyre dilemave, hapet hapësira për interpretim arbitrar dhe zbatim të sanksioneve nga institucionet, të ngarkuara me fenomenet e reja të tregtisë me certifikatat e vaksinimit për të cilat objektet nuk kanë asnjë mënyrë për të përcaktuar besueshmërinë e tyre, përkatësisht për shkak të moszbatimit të plotë dhe palogjikshmërisë së masave. Ekzistojnë një sërë dilemash dhe pyetje të hapura rreth asaj se si duhet të zbatohen masat, gjë që hap hapësirë ​​për interpretimin e tyre të lirë dhe shkon në favor të moszbatimit të tyre në praktikë, dhe gjithashtu nuk kontribuon në përmirësimin e shëndetit sepse një numër i madh i vatrave të nxehta të mundshme të infeksioneve mbeten pa asnjë masë parandaluese, siç janë transporti publik dhe institucionet ku qarkullojnë qindra punonjës dhe vizitorë”, thotë Andreeva.

Sipas LOE-së, një përzgjedhje e tillë dhe mungesë koordinimi në trajtimin e zbatimit të masave të pazbatueshme dhe diskriminuese e ndërlikon rrjedhën ekonomike dhe përkeqëson situatën tashmë të vështirë financiare të kompanive dhe ndikon në ruajtjen e vendeve të punës.

“Lidhja e Odave Ekonomike të Maqedonisë është për vendosjen e një sistemi të mbrojtjes, por me masa që janë logjike dhe jodiskriminuese, të cilat jo vetëm në mënyrë formale, por me të vërtetë do të arrijnë të mbrojnë të gjithë qytetarët”, thotë Andreeva.