Kuvendi do të vazhdoj seancën e 50-të

Shkup, 10 mars – Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut sot do të vazhdoj seancën e 50-të në të cilën duhet të vazhdoj debatin pas Propozimit të llogarisë përfundimtare të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2020.

Në rend dite të seancës dhe ndryshimet dhe plotësimet të ligjeve për = lëndë të para minerale, për Inspektorati shtetëror i tregut, për ndërmarrjet publike, për bujqësinë dhe zhvillimin rural.

Deputetët do të debatojnë edhe pas raportit vjetor për punën e Agjencisë për mbikëqyrjen e financimit kapital të sigurimit pensional në vitin 2020, për raportet financiare të këtij Agjencioni, për Raportin për realizimin e programit vjetor për punë dhe zhvillim të Agjencisë për aviacion ajror për vitit 2020. Raporti vjetor për punën e Agjencisë për mbikëqyrje të sigurimit për vitin 2020 dhe  raporte  financiare  të kësaj Agjencisë, si dhe, siç theksohet Raporti vjetor për gjendjen dhe lëvizjen e tregut të sigurisë në Maqedoni në vitin 2020.