Koce Trajanovski dhe VMRO-DPMNE janë fatkeqësia elementare për Shkupin dhe shkupjanët

Shkruan: Vasko Lazarevski

Koce Trajanovski dhe VMRO-DPMNE janë fatkeqësia elementare për Shkupin dhe shkupjanët

Koce Trajanovski është një shembull negativ i një kryetari që tregoi paaftësi dhe papërgjegjshmëri totale gjatë situatave të krizës, siç është përmbytja në Stajkovc që mori dhjetëra jetë njerëzish.

Viktimat e përmbytjes katastrofike më 6 gusht 2016 në Stajkovc dhe zonën përreth ishin pasojë e drejtpërdrejtë e mos marrjes së masave për mbrojtje para përmbytjes, veprime krejtësisht të gabuara gjatë përmbytjes dhe paaftësisë totale për t’u marrë me pasojat pas përmbytjes nga Koce Trajanovski dhe mentori i tij Nikolla Gruevski.

Në vend që të paralajmërojë qytetarët për përmbytjen dhe të japë alarmin, Koce Trajanovski hapi një turne futsali, kur mediat tashmë kishin paralajmërime për një stuhi të mundshme në Shkup.

Koce Trajanovski si kryetar komune nuk ka dërguar asnjë njoftim dhe alarm për qytetarët e Shkupit që të mund të përgatiten në kohë për stuhinë e fortë dhe pasojat e mundshme.

Koce Trajanovski ishte pjesë e shoqatës kriminale në pushtet që vuri në punë unazën që përmbyti Stajkovcin dhe zonën përreth edhe para përmbytjes katastrofike.

Koce Trajanovski dhe VMRO-DPMNE gënjyen në mënyrë të vrazhdë se 93 litra shi për metër katror është një katastrofë e paparashikueshme që ndodh “një herë në një mijë vjet”, duke e ditur se në 1979 në Shkup binte 110 litra shi për metër katror!

Koce Trajanovski dhe VMRO-DPMNE nuk i pastronin rregullisht gypat e kanalizimeve dhe paratë për atë qëllim u shpërndanë sipas linjave të partisë.

Koce Trajanovski ishte pjesë e shoqatës kriminale në pushtet, e cila shpenzoi qindra miliona euro për monumente dhe fasada barok, në vend që të mbronte nga përmbytjet dhe zjarret. Shoqata kriminale në pushtet vazhdoi me ndërtimin e një rrote Ferris prej gati 19 milion euro, nuk donte të rishpërndante paratë për të ndihmuar viktimat dhe për të parandaluar përmbytjet e ardhshme, dhe makineritë mbetën në shtratin e lumit të Vardarit, në vend që të drejtoheshin për Stajkovci.

Koce Trajanovski dhe VMRO-DPMNE ende nuk ndihen përgjegjës për dhjetëra jetë të humbura, për qindra të plagosur, si dhe për dëmet e mëdha nga përmbytja, për të cilat qytetarët as nuk ishin paralajmëruar, as nuk u ishte ofruar ndihma e duhur më parë, gjatë dhe pas përmbytjes.

Nëse do të kishin një gram ndërgjegje, Koce Trajanovski dhe VMRO-DPMNE nuk do të ishin përpjekur në një mënyrë jashtëzakonisht vicioze të përfitonin politikisht nga vuajtjet e qytetarëve përreth vendeve të prekura nga zjarri. Nëse do të kishin një gram ndërgjegje, Koce Trajanovski dhe VMRO-DPMNE nuk do ta kishin krahasuar një katastrofë me dhjetëra viktima dhe mijëra shtëpi të shkatërruara, për të cilat ata ishin më përgjegjësit, me pasojat e zjarreve në të cilat fatmirësisht nuk ka viktima dhe të lënduar, për shkak të reagimeve në kohë nga institucionet.

Për shkak se ata nuk kanë as një gram ndërgjegje, as turp, as përgjegjësi, Koce Trajanovski dhe VMRO-DPMNE do të ndëshkohen përsëri nga banorët e Shkupit në zgjedhjet e ardhshme lokale.