Këshilli i Qytetit të Shkupit e miratoi Raportin për realizimin e buxhetit për vitin 2021

Shkup, 23 gusht  – Në seancën e sotme të 75-të të Qytetit të Shkupit, këshilltarët e miratuan Raportin mbi realizimin e buxhetit të Qytetit të Shkupit për vitin 2021, për një periudhë prej gjashtëmujore. Në rend dite gjithashtu u përfshin raportet gjashtëmujore mbi punën e ndërmarrjeve publike të qytetit për vitin aktual.

Sipas të dhënave të Qytetit të Shkupit, në gjysmën e parë të vitit 2021, të hyrat e përgjithshme dhe hyrjet e tjera janë realizuar në vlerë prej mbi tre miliardë denarë, që është arritje prej 43,7 për qind në krahasim me atë të planifikuar.

Të dhënat tregojnë se shpenzimet dhe daljet e përgjithshme në Buxhet për vitin 2021 në gjysmën e parë të vitit arritën në 2,7 miliardë denarë, që është performancë prej 37,7 për qind e planifikuar për vitin 2020. Rritja është vërejtur në buxhetin e dotacioneve dhe buxhetin e aktiviteteve të vetëfinancimit, ndërsa në buxhetet e tjera ka pasur një rënie të shpenzimeve.

Në seancën e sotme, këshilltarët diskutuan dhe votuan raportet gjashtëmujore mbi punën e ndërmarrjeve publike të qytetit për vitin 2021, me disa këshilltarë të opozitës që thanë se ishin të pakënaqur me raportet.

Në rend dite të votimit ishte edhe propozim-vendimi për dhënien e pëlqimit për shitjen e aksioneve dhe paketës menaxhuese nga SHA Shoqata për aktivitete sportive klubi i futbollit Vardar – Shkup. Me marrjen e këtij vendimi, Këshilli i Qytetit të Shkupit merr vendim për shitjen e aksioneve që përfaqësojnë 100 për qind të kapitalit bazë.

Këshilltarët gjithashtu e votuan vendimin për dhënien e një çmimi në para për Dejan Georgievski, i cili fitoi medalje të argjend në Lojërat Olimpike të Tokios.