Kabineti Abazoviç me 19 ministra, 4 prej tyre femra

I mandatuari për kryeministër Dritan Abazoviq zyrtarisht, në bazë të programit të dorëzuar të punës së Qeverisë së 43-të të Malit të Zi dhe angazhimeve programore, propozoi strukturën dhe përbërjen e pushtetit ekzekutiv, për të cilin deputetët do të vendosin nesër në seancën e Kuvendit në Cetinje. .

Qeveria do të ketë 18 ministri, katër nënkryetarë dhe dy ministra pa portofol.

Në dokumentin e publikuar në ueb faqen e Kuvendit, të cilin e transmeton Vijsti, Abazoviq ka theksuar edhe biografitë e kandidatëve të propozuar për nënkryetarë dhe ministra:

Zëvendëskryeministrja për Politikë të Jashtme, Integrime Evropiane dhe Bashkëpunim Rajonal dhe Ministre e Çështjeve Evropiane Dr. Jovana Maroviq, e lindur në vitin 1977 në Kotorr, ka doktoruar në shkencat politike dhe në Bashkimin Evropian, pedagoge dhe studiuese në fushën e integrimeve evropiane, ekzekutive. drejtor i Rrjetit të OJQ-ve Politikon;

Zëvendëskryeministri për Sistemin Ekonomik dhe Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Administrimit të Ujërave, Vladimir Jokoviq, i lindur më 1967 në Pluzhinë, ish-deputet i Parlamentit të Malit të Zi dhe kryetar i Komisionit për Ekonomi, Financa dhe Buxhet;

Zëvendëskryeministri përgjegjës për sistemin politik dhe politikën e brendshme dhe ministri i Mbrojtjes, MA, Rashko Konjeviq, i lindur më 1979 në Zenicë. Master i Shkencave në Ekonomi, deputet shumëvjeçar i Parlamentit të Malit të Zi, ish-ministër i Brendshëm (2016) dhe Ministër i Financave (2012-2016);

Zëvendëskryeministri përgjegjës për zhvillimin rajonal dhe ministër i investimeve kapitale Ervin Ibrahimović, MA, i lindur më 1972 në Rozhaje, ish zëvendëskryeministër i Parlamentit të Malit të Zi;

Ministri i Drejtësisë Marko Kovaç, i lindur në Podgoricë në vitin 1985, i diplomuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Malit të Zi në Podgoricë, ka punuar në Gjykatën e Lartë, ish-avokat pranë studios ligjore Ivanović, Kovač & Vuksanović;

Ministër i Punëve të Brendshme Filip Adžić, i lindur më 1986 në Cetinje, ish-këshilltar i Zëvendëskryeministrit për Politikë të Brendshme, Siguri, Luftë kundër Korrupsionit të Nivelit të Lartë dhe Krimit të Organizuar;

Ministër i Financave Aleksandar Damjanoviq, MA, i lindur më 1969 në Podgoricë, magjistër i ekonomisë, deputet shumëvjeçar i Kuvendit të Malit të Zi, ish ushtrues detyre i drejtorit të Drejtorisë së të Ardhurave dhe Doganave;

Ministri i Punëve të Jashtme Ranko Krivokapiq, MA, i lindur më 1961 në Kotorr, magjistër i drejtësisë, ish-kryetar i Kuvendit të Malit të Zi (2003-2016);

Ministri i Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit Goran Gjuroviq, i lindur më 1972 në Tivar, ekonomist i diplomuar, biznesmen dhe filantrop i shquar;

Ministre e Sportit dhe Rinisë Vasilije Lalošević, e lindur më 1962 në Tivar, gazetare e diplomuar, ish-gazetare, deputete shumëvjeçare dhe ish ushtruese e detyrës së drejtorit të Drejtorisë për Sport dhe Rini;

Ministër i Administratës Publike Maras Dukaj, MA, i lindur më 1985 në Tuzi, Master i Psikologjisë Shkollore, gazetar dhe profesor shumëvjeçar, drejtor shumëvjeçar i drejtorisë në Ministrinë e Arsimit, ish-menaxher i Komunës së Tuzit;

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Admir Adroviq, i lindur më 1982 në Rozhaje, i diplomuar për ekonomi, ish-këshilltar afatgjatë i Zëvendëskryeministrit për Zhvillim Rajonal;

Ministri i Arsimit Miomir Mijo Vojinoviq, MA, i lindur më 1970 në Bijelo Polje, profesor shumëvjeçar, deputet shumëvjeçar i Asamblesë Federale të RFJ-së dhe Parlamentit të Malit të Zi, këshilltar aktual i Kryetarit të Komunës së Beranës;

Ministri i Shëndetësisë Dragoslav Šćekić, i lindur më 1977 në Berane, ekonomist i diplomuar, ish-deputet, ish-kryetar i Komunës së Beranës, drejtor aktual i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore;

Ministre e Kulturës dhe Medias Masha Vlaoviq, MA, e lindur më 1985 në Mostar, magjistër i Teorisë dhe Historisë së Artit Bashkëkohor, ish kuratore dhe ligjëruese në Universitetin e Donja Goricës;

Ministrja e Ekologjisë, Planifikimit Hapësinor dhe Urbanizmit Ana Novakoviq Gjuroviq, e lindur më 1985 në Podgoricë, e diplomuar në shkenca politike, aktiviste shumëvjeçare e OJQ-ve;

Ministri i të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave Fatmir Đeka, i lindur në Tivar në vitin 1975, i diplomuar për ekonomi, ish kryetar i Komunës së Ulqinit, deputet shumëvjeçar i Kuvendit të Malit të Zi;

Ministrja e Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik Dr. Biljana Scepanoviq, e lindur më 1973 në Podgoricë, ka doktoruar në inxhinieri ndërtimore, ish-kryetare e Komisionit për Studime Doktorale në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti i Malit të Zi;

Ministri pa portofol Zoran Miljanic, i lindur më 1965 në Podgoricë, i diplomuar në degën e sigurisë, ish-deputet i Kuvendit të Malit të Zi, sekretar aktual shtetëror në MPB;

Ministri pa portofol Adrijan Vuksanoviq, i lindur në vitin 1980 në Kotorr, i diplomuar në degën e energjetikës, ish-deputet.