Jehona e lumenjve madhështorë – Pjesa e parë Mullinjtë me erë dhe makinë tekstili

Jiangnan-i, që gjendet në deltën e lumit Jance, ka qenë një rajon i pasur që nga kohërat e lashta. Monteskjeja e ka vlerësuar lart deltën e lumit Jance.

Ai është shprehur se, në historinë njerëzore, ka tre zona të pasura, të zhvilluara dhe të qytetëruara: delta e Nilit ishte e begatë në kohën e lashtë, delta e Rinit në kohën moderne, ndërsa delta e lumit Jance është i vetmi rajon i begatë nga lashtësia deri sot.