Ilire Dauti: Pse Ministria e Transportit zvarrit dokumentacionin për ujin në Pallçishtë

Shkup, 3 gusht – Harmonizimi i dokumentacionit projektues për fshatin Pallçisht i Poshtëm edhe sot e kësaj dite ngec.  Edhe pas tre viteve prej kur Komuna e Bogovinës kishte siguruar mjetet nga Banka Evropiane dhe kishte dërguar projektin për ndërtim të ujësjellësit në fshatin Pallçisht i Poshtëm, punimet aty ende nuk kanë filluar.

Pyetje drejtuar Ministrit të transportit dhe lidhjeve: kur do të përfundojë evaluimi i dokumentacionit projektues dhe kur do të fillojnë punët realizuese për ndërtimin e sistemit për furnizim me ujë në fshatin Pallçisht i Poshtëm- Komuna e Bogovinës?