Hulumtim: Mbi 2/3 e qytetarëve nuk besojnë se mund të ndikojnë në vendimet e komunave

Shkup, 23 maj – Qytetarët nuk kanë besim dhe në masë të madhe vlerësojnë se nuk mund të ndikojnë në zhvillimet në komunën ku jetojnë dhe në shtet, tregojnë të dhënat nga hulumtimi telefonik dhe online me qytetarë dhe organizata të shoqërisë civile, të prezantuara sot në konferencën onlajn “Shpresat e larta dhe rrëniet e mëdha: qëndrimet e qytetarëve dhe organizatave të shoqërisë civile dhe efektet e grupeve sektoriale të punës”.

Në pyetjen “Sa mund të ndikoni në vendimet e marra në komunën dhe shtetin tuaj?” – shumica – mbi dy të tretat janë përgjigjur se “nuk munden” dhe se 65 për qind në komunën ku jetojnë, 75 për qind në qytetin e Shkupit. dhe 76 për qind në nivel shtetëror, ndërsa vetëm katër për qind besojnë se mund të ndikojnë në vendimet në komunën ku jetojnë, dy për qind në qytetin e Shkupit dhe tre për qind në vend.

Është interesant fakti se numri i qytetarëve që mendojnë se nuk mund të ndikojnë në vendimet në nivel kombëtar është rritur lehtë me 9 për qind krahasuar me vitin 2020.

Anketa tregon gjithashtu se çdo i katërti qytetar beson se procesi i negociatave me BE-në do të përmirësojë ndjeshëm jetën e tyre.

Në pyetjen “A mendoni se procesi i negociatave të anëtarësimit me BE-në do të përmirësojë jetën e qytetarëve në vendin tonë?” – shumica 34 për qind janë përgjigjur “po, deri diku” dhe 30 për qind “po, do të përmirësohet ndjeshëm”, kundrejt 31 për qind që u përgjigjën “jo, nuk do të përmirësohet” dhe pesë për qind që thanë “nuk e di”.

Sondazhi tregon ulje të përqindjes së organizatave qytetare të cilët besojnë se kanë mundësi të marrin pjesë në procesin e integrimit në BE – 61 për qind në vitin 2022, krahasuar me 66 për qind në vitin 2021.

Në pyetjen “A mendoni ju personalisht se pjesëmarrja e organizatave të shoqërisë civile në procesin e integrimit në BE është…”, shumica 44 për qind janë përgjigjur – “pjesërisht, parakohe dhe jo mjaftueshëm të informuar”, pastaj 38 për qind kanë thënë “të parëndësishme, formale dhe selektive” në krahasim me vetëm 18 për qind që thanë se ishte “i rëndësishëm, në kohë dhe i informuar”.

Konferenca mbahet në kuadër të projektit “Dialog me organizatat civile – Platforma për pjesëmarrje strukturore në integrimin në BE” i koordinuar dhe implementuar nga Fondacioni Shoqëri e hapur – Maqedoni me partnerë Reaktor – Hulumtim në aksion, Eurothink – Qendra për Strategji evropiane dhe Qendra për komunikim civil.

Të dhënat nga seria e hulumtimeve i prezantuan Tanja Ivanova dhe Blazhenen Maleski nga Reaktor – Hulumtim në aksion.

Hulumtimi është kryer në periudhën gusht-tetor 2020, gusht-tetor 2021 dhe shkurt-mars 2022. Anketa e qëndrimeve të qytetarëve u realizua me telefon në ekzemplarë prej 1.300 të anketuarish, ndërsa organizatat qytetare me anketa online përfshinin 113 Organizata civile në valën e parë, 67 në të dytën dhe 90 në të tretën.