Harta e zjarreve aktive dhe të lokalizuara në mbarë vendin

Shkup, 5 gusht – Harta e zjarreve aktive dhe të lokalizuara sipas të dhënave të Qendrës për Menaxhim me Kriza (QMK).