“Gjyqtarët duhet ta shfrytëzojnë më shumë Trupin këshillëdhënës për etikën gjyqësore”

Shkup, 22 shkurt – Gjyqtarët duhet ta shfrytëzojnë më shumë Trupin këshillëdhënës për etikën gjyqësore për hapjen e dialogut të brendshëm për zgjidhjen e dilemave etike që dalin gjatë sjelljes së gjyqtarëve dhe gjyqtarëve porotë dhe përmes dhënies së mendimeve të reja këshillëdhënëse të vendosen parime të reja etike që do të jenë udhërrëfyes për sjelljen e tyre si në gjykatë ashtu edhe në jetën publike.

Nxitja e dialogut të brendshëm të gjyqtarëve në kuadër të këtij organi ka për qëllim edhe projektin “Funksionalizimi dhe operacionalizimi i Trupit këshillëdhënës për etikën gjyqësore në Maqedoninë e Veriut”, i cili realizohet me mbështetjen e USAID-it nga Shoqata e Gjyqtarëve të Maqedonisë së Veriut.
Në konferencën e sotme për promovimin e projektit, gjyqtari në Gjykatën Supreme dhe kryetar i Shoqatës së Gjyqtarëve të Maqedonisë së Veriut, Xhemaili Saiti, theksoi se sjellja etike nuk është bazë për shkarkim apo përgjegjësi disiplinore, por, siç theksoi, sipas mendimit tonë, sjellja etike është faktori lëvizës i integritetit dhe pavarësisë së gjyqësorit në tërësi.

“Shoqata e Gjyqtarëve ka themeluar organe, gjegjësisht një organ për etikën gjyqësore, i cili duhet të vendos dialog me kolegët gjyqtarë për çështjet etike që duhet të jenë dhe janë segment i përgjegjësisë indirekte gjyqësore dhe janë segment i integritetit gjyqësor”, tha Saiti.

Gjyqtari Suprem dhe kryetari i sapozgjedhuri i Trupit Këshillëdhënës të etikës gjyqësore, Shpend Devaj, në fjalimin e tij hyrës theksoi se etika dhe morali janë një kategori e shtrirë dhe jo gjithmonë mund të miratohen rregulla të sakta që do të kufizonin disa rregulla, por se ka shumë çështje dhe dilema morale të cilave duhet t’u përgjigjen.

“Gjyqtarët, pavarësisht se ne kryejmë funksion gjyqësor, marrim pjesë edhe në jetën publike. Nuk mund të përjashtohemi nga jeta publike dhe të mos japim asnjë kontribut. Nuk mund t’u shpëtojmë atyre debateve, por pyetja është se si do t’u qasemi atyre çështjeve. Megjithatë, ne kemi integritet njerëzor, kemi integritet gjyqësor dhe në fund kemi integritetin e institucionit. Duhet të bëjmë dallime mes këtyre gjërave dhe nuk duhet të kemi frikë të marrim pjesë në debate”, tha Devaj.

Drejtori i Projektit për pjesëmarrje qytetare të USAID-it, Goran Lazarevski, tha në prezantimin e projektit se gjyqtarët dhe juristët ndonjëherë kanë nevojë për ndihmë dhe këshilla në disa dilema që lindin.

“Qëllimi ynë është të minimizojmë gabimet dhe lëshimet e mundshme që janë të paqëllimta dhe të hapim një kanal konsultimi për ata që duan të punojnë më mirë. Sipas njohurive tona dhe konsultimeve me kolegët e Shoqatës së Gjyqtarëve, ka hapësirë ​​të gjerë për konsultime, gjyqtarët duhet të inkurajohen dhe ta shfrytëzojnë më intensivisht këtë kanal pasi ta shohin vlerën e shtuar, tha Lazarevski.

Deri më tani nga ana e gjyqtarëve para Komitetit etik, që është një organ për etikën gjyqësore, janë parashtruar vetëm dy pyetje – njëra nëse gjyqtarët mund të jenë përdorues të mediave sociale dhe tjetra nëse një gjyqtar mund të jetë anëtar i Klubit Rotari. Ato janë përgjigjur dhe publikuar në ueb faqen e Shoqatës.