“Ethet” e kulturës kineze në Evropë mund të thuhet se e kanë zanafillën nga “Udhëtimet e Marko Polos”

“Ethet” e kulturës kineze në Evropë mund të thuhet se e kanë zanafillën nga “Udhëtimet e Marko Polos”. Vendi oriental me “arin dhe erëzat kudo” zgjoi dëshirën e njerëzve.

Më vonë, sinologët evropianë filluan të botojnë libra mbi Kinën. Megjithatë, studiuesit evropianë nuk kishin qenë kurrë në Kinë në atë kohë, kështu që si e kuptonin Kinën?