Është rinovuar ndërtesa e “Drejtorisë së gjashtë” në MPB, janë blerë edhe uniforma të reja

Shkup, 24 mars – Kryerja e punëve ndërtimore në objektin e rinovuar në Departamentin për Mbrojtje të Personave dhe të Objekteve të Caktuara – i njohur si “Drejtoria e gjashtë” në Shkup, ka përfunduar me kohë dhe cilësi dhe me këtë tashmë kemi edhe objektin e 72-të të rinovuar. Janë ndarë mjete financiare në vlerë prej 9,6 milionë denarë nga buxheti i MPB-së, deklaroi ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, pas vizitës së objektit të rinovuar dhe takimit të punës me kolegët e “Drejtorisë së gjashtë”.

Duke potencuar se objekti i “Drejtorisë së gjashtë” ishte ndërtuar nga bodrumi dhe dy kate, i ndërtuar me edhe dy kate plotësuese, Spasovski njoftoi se ajo pjesë e këtij objekti para këtij rikonstruimi ishte në gjendje shumë të keqe dhe të palakmueshme, duke e pasur parasysh se diku në vitet e 60-të është ndërtuar objekti i parë”, zgjerimi është në vitin 2006.

“Departamenti për Mbrojtje të Personave dhe Objekteve të Caktuara ka fushëveprimin e tij specifik të angazhimeve dhe të punës, detyra dhe ne si udhëheqësi e MPB jemi të detyruar që të zhvillojmë një llogari më të madhe sa i përket të gjitha aspekteve të punës së tyre”, deklaroi Spasovski,

Objekti ka kryer disa punime ndërtimore dhe artizanale, në ambientet e brendshme janë rinovuar zyra, korridore, dhoma të përbashkëta me dysheme të reja, dyert në pjesën e vjetër të objektit janë ndërruar me të reja, është ndërruar instalimi elektrik tërësisht i rrënuar është vendosur instalimi i ri telefonik dhe interneti, rrjeti i ri i kanalizimeve dhe ujësjellësi, elemente te reja finale qeramike. Janë rikonstruktuar tërësisht ambientet sanitare, është bërë sallë e re termoizoluese, është riparuar struktura e çatisë dhe janë zëvendësuar të gjitha dritaret me dritare të reja PVC dhe punimet e lyerjes së objektit.

“Kur flasim për Departamentin për Mbrojtjen e Personave dhe Objekteve të Caktuara, vlen të theksohet se në vitin 2018 punonjësit këtu pas shumë vitesh u pajisën me komplete të reja të uniformave zyrtare. Në fund të vitit 2021, uniforma krejtësisht të reja u blenë edhe për disa njësi organizative, përfshirë edhe DMPOC. Gjithashtu, janë blerë uniforma për njësinë motorike për pararendësin etj., të cilat prokurohen për herë të parë në komplet për të pasur një mbrojtje të mirë për punonjësit e policisë që punojnë”, informoi ministri i Punëve të Brendshme.

Për nevojat e Njësisë paraardhëse, sigurim eskort janë blerë edhe 30 komplete për pajisje motoçiklizmi, dhe siç theksoi Spasovski, ky furnizim është një nga më të vlefshmet me helmeta të veçanta për mbrojtje që janë me teknologji më bashkëkohore dhe mund të kontribuojnë për komunikim të sigurt të këtyre kolegëve gjatë kryerjes së detyrave të tij.

Ai bëri të ditur se këtë vit do të vazhdojë me planifikimin dhe aktivitetet ndërtimore-rindërtuese të objekteve tjera. Ai bëri të ditur se pas shumë vitesh do të rikonstruktohet tërësisht Qendra e Trajnimit, Departamenti për Çështje Civile në RTM dhe ndërtimi i stacionit të ri policor në Aerodrom pranë SPB-së në Shkup.

“Qëllimi i punës sonë për të cilën mbetemi fuqishëm të përkushtuar është përmirësimi i standardeve të punës profesionale të të gjithë punonjësve në MPB jo vetëm në aspektin e kushteve të punës në infrastrukturën materiale dhe teknike, por edhe në aspektin profesional, organizativ, sistematik. përmirësimin e punës, e me këtë edhe rezultatet e MPB-së”, tha ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski.