BERZH: Investimi në arsim dhe aftësitë digjitale janë të rëndësishme për digjitalizimin në RMV

Shkup, 24 mars – Investimi në arsim dhe në aftësitë digjitale është i rëndësishëm për digjitalizimin e mëtutjeshëm në Maqedoni të Veriut, tregon Raporti për tranzicionin 2021-2022 që e përpunon Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, dhe e cila sot u prezantua në Shkup.

Raporti i analizon trendet në 38 vende në të cilat BERZH investon dhe i thekson zbrazëtirat zhvillimore në mes ekonomive që përparojnë, por edhe atyre që mbesin me zhvillimin e servileve digjitale.

Dhe guvernatorja e Bankës Popullore Anita Angellovska-Bezhoska, sipas të cilës vlerësimet e BERZH janë të drejtime të dobishme ku duhet të orientohet politikat, konsideron se fokusi duhet të vendoset në aftësitë digjitale dhe zvogëlimin e daljes së fuqisë punëtore të kualifikuar, veçanërisht të asaj me aftësi digjitale dhe zvogëlimin e ikjes së fuqisë punëtore të kualifikuar, veçanërisht të asaj me aftësi digjitale.

Digjitalizimi, sipas Angellovska-Bezhoskam, është vendimi për ngritjen e potencialit për rritje të ekonomisë vendore, dhe për këtë duhet t’i përkushtohet kujdes të veçantë kësaj pjese dhe përskaj sfidave që sjellin krizat globale.

Në përputhje me indeksin e digjitalizimit të BERZH, në renditjen prej 100, Maqedonia e Veriut është në nivelin e 59 për qind në krahasim me kushtet e patjetërsueshme për digjitalizim dhe 48 për qind në krahasim me përdorimin e teknologjive digjitale nga ana e kompanive dhe qytetarëve, që, sipas guvernatorët, është afër deri në mesataren rajonale, por është larg nga rezultati i dëshiruar. Tek rregullativa dhe shërbimi qeveritar elektronik po shqyrtohet rritje të rëndësishme, derisa infrastruktura digjitale dhe aftësitë digjitale nuk janë shumë të rëndësishme për periudhën prej pesë vjetësh.

Derisa, BERZH në vend ka investuar 2,2 miliardë euro në 154 projekte, ndërsa fokusi vitin e ardhshëm do të vendoset në magjistralen Shkup- Bllace dhe në projektin rajonal për menaxhim me mbeturinat e ngurta.