BDI: Gjuha shqipe në uniforma të policisë, reflektim i parimeve të barazisë

Shkup, 17 mars – Bashkimi Demokratik për Integrim e vlerëson si të rëndësishëm miratimin e Dekretit nga ana e Qeverisë me të cilin formalizohet përdorimi i gjuhës shqipe edhe në uniformat e policisë.

Bashkimi Demokratik për Integrimsiç theksohet në kumtesë, konsideron se me këtë vendim që uniformat e policisë të jenë edhe në gjuhën shqipe, është përmbushur dhe një obligim që buron nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit dhe është në përputhje me Ligjin për përdorimin e gjuhës shqipe të miratuar në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Ky Dekret qeveritar, theksohet në kumtesë, përbën edhe një hap drejtë plotësimit të obligimit ligjor por edhe të rritjes së mirëbesimit ndërmjet policisë dhe qytetarëve, pasi që ky mirëbesim do të ndikojë edhe më shumë në krijimin dhe formësimin e institucioneve demokratike në vend.

Bashkimi Demokratik për Integrim konstaton se edhe një tjetër detyrë është kryer me sukses konform Kushtetutës dhe Ligjit që reflekton zbatimin e përpiktë të parimeve të barazisë si garancë e progresit të vendit tonë për një shoqëri të barabartë që synim e kanë integrimin e vendit në familjen e madhe europiane, potecohet në kumtesën e Bashkimit Demokratik për Integrim.