Bashkimi Evropian regjistroi rritje të eksportit prej 2,8 për qind

Bashkimi Evropian regjistroi rritje të eksportit prej 2,8 për qind dhe rritje të importit prej 5,7 për qind (Franca 1,3 për qind dhe 2,9 për qind, Gjermania 1,3 për qind dhe 6,3 për qind, dhe Italia 4 për qind dhe 6,4 për qind).

Në Britaninë e Madhe, eksportet u rritën me 12,3 për qind, kurse importet 11,3 për qind në tremujorin e dytë, një ringritje e fuqishme pas ngadalësimit të tremujorit të parë.