Angellovska – Bezhoska: Nuk duhet të heqim dorë nga përfitimet e sektorit fintek

Shkup, 18 mars – Sulmet kibernetike janë tatimi i zhvillimit teknologjik global dhe të shpejtë, por për shkak të këtyre kanosjeve, nuk duhet të anashkalohen përfitimet që i sjellë sektori fintek, por të ndërtohet sistem nga bankat dhe rregullatori i tyre, i cili në mënyrë përkatëse do t’u përgjigjet sfidave, vlerësuan pjesëmarrësit në punëtorinë e sotme që e organizoi Banka Popullore me gazetarët.

Guvernatorja e Bankës Popullore, Anita Angellovska – Bezhoska, theksoi se analizat në nivel global tregojnë se institucionet financiare janë cak më i sigurt të sulmeve kibernetike për 300 herë lidhur me institucionet e tjera por për këtë nuk duhet të ketë dorëheqje nga përfitimet në sektorin fintek.

“Gjatë dy dekadave, sistemi financiar dukshëm ndryshoi me paraqitjen e internetit dhe përdorimin e teknologjive të reja informatike. Teknologjitë e reja dhe digjitalizimi çuan drejt përshpejtimit të rritjes dhe progresit ekonomik. Por, përhapja e shpejtë e rrjeteve dhe teknologjive, hapjes së IT sistemeve ndaj platformave të jashtme për komunikim, janë shuma më e lartë e transaksioneve elektronike çuan drejt një lloji më të ri të rrezikut, të quajtur rrezik kibernetik. Analizat më të reja në nivel global theksojnë se institucionet financiare janë cak më i sigurt i sulmeve për 300 herë në raport me institucionet e tjera”, theksoi guvernatorja Angellovska – Bezhoska.

Theksoi se vazhdimisht përforcohen kërkesat rregullatore të cilat kanë të bëjnë me përforcimin e sigurisë informatike që duhet t’i plotësojnë bankat.

“Kjo edhe më shumë do të fitojë peshë me miratimin e Ligjit të ri për shërbime pagesore që në mënyrë më të konsiderueshme do t’i nxiste inovacionet digjitale në sektorin financiar ndërsa me atë edhe nevojën për mbrojtjen e rreziqeve kibernetike. Gjithashtu, vazhdimisht i përforcojmë edhe kapacitetet supervizore të bankës Popullore në këtë segment, për çka formuam edhe drejtori të veçantë për supervizion të TI”, theksoi guvernatorja e Bankës Popullore.