Zhdanec, Tërnodoll dhe Nerezi sot pa ujë

Shkup, 10 mars – Pa ujë sot në ora 9:00 do të jenë shfrytëzuesit nga lagjet Zhdanec, Tërnodoll dhe Nerez.

Si kumtoi Qendra rajonale për menaxhim me kriza – Shkup, ndërprerja është për shkak të realizimit të kyçjes ujësjellëse 2 në rr. “Zhdanec” 1.

Shfrytëzuesit do të jenë pa ujë deri në riparimin e defektit.