Sot nis sesioni i ri parlamentar në Kuvendin e Shqipërisë

Sot nis sesioni i ri parlamentar në Kuvendin e Shqipërisë.
Në seancën parlamentare, e cila do të fillojë në orën 18:00 do të diskutohet ndër të tjera për nismat politike nga Partia Socialiste dhe Demokratike për ish-spiunët e sigurimit dhe dekomunistizimin.

RENDI I DITËS

Në mbështetje të urdhrit nr. 69, datë 2.9.2022 të Kryetares së Kuvendit, znj. Lindita Nikolla, rendi i ditës është si më poshtë:

Miratimi i procesverbaleve të seancave plenare të datave 21.7.2022, 24.7.2022 dhe 28.7.2022. (Neni 44, pika 2, i Rregullores)
2. Njoftime për çështjet e depozituara në Kuvend. (Neni 44, pika 3, i Rregullores)

3. Njoftim për programin e punës së Kuvendit për periudhën 5 shtator – 14 tetor. (Neni 26 i Rregullores)

4. Njoftim për kalendarin e punimeve të Kuvendit për periudhën 5 shtator – 30 shtator. (Neni 27 i Rregullores).