Softueri që bleu Rashkovski nuk funksionoi, kështu konstatojnë ekspertët

Shkup, 21 Shtator – Softueri që Dragi Rashkovski e bleu si sekretar i përgjithshëm i Qeverisë nga kompania e Daniel Stançevit “Invoka Group” nuk funksionoi. Kështu deklaron Mane Piperevski, ekspert në fushën e teknologjisë informative. Ai thotë se në fillim Stançevi i ka dhënë fjalëkalimin e gabuar dhe kur ka marrë të saktën nga një avokat dhe ka bërë një ekspertizë, ai shton: “Kam arritur në përfundimin se softueri nuk funksionon për qëllimin për të cilin ishte i blerë. Sallës së gjyqit iu shfaq edhe gabimi që ndodh, duke e bërë softuerin të mos funksionojë për të testuar nëse mat me saktësi shpejtësinë dhe nëse mund të përdoret për të shqiptuar gjoba më pas.

“Pas instalimit, ndodhi një gabim që pengoi vënien në punë të softuerit dhe testimin e mëtejshëm të detajuar të funksionaliteteve të tij. Do të thotë se softueri nuk ishte funksional për të kontrolluar të gjitha funksionalitetet e listuara. Për këtë arsye, konkludoj se softueri nuk është funksional, nuk është i konfiguruar sipas manualit teknik të dhënë në CD. Pasi që softueri nuk ka hyrë në funksion, nuk ka mundur të dalë në terren për të parë nëse funksionon në përputhje me kërkesat e urdhrit të prokurorit publik”, tha eksperti Piperevski.

Përveç kësaj, softueri nuk mund të funksiononte me të gjitha kamerat, shtoi eksperti.

“Ai nuk mund të punojë me kamera të tjera, përveç atyre (katër kamerave) të vendosura nga Qeveria. Unë arrita në përfundimin se softueri nuk funksionon për qëllimin për të cilin është bërë”, shtoi ai.

Duke qenë se softueri nuk mund të ndizej, eksperti nuk mund të kontrollonte nëse softveri mat shpejtësinë, konstaton shkelje nga drejtuesit e mjeteve, por gjithashtu zbulon nëse një automjet është i regjistruar apo i vjedhur, kalon në semafor të kuq, riorganizimin, bllokimin e trafikut. Gjithashtu, eksperti konstaton se edhe pse Rashkovski ka kërkuar, Stançevi nuk ka dorëzuar softuer që do të kishte standarde sigurie duke pasur parasysh se të dhënat janë ruajtur në internet (FTP).

“Softueri në fjalë nuk mund të vihet në funksion, pra nuk mund të matë shpejtësinë”. Vendndodhja e ndryshueshme e instrumenteve matëse, kështu që drejtuesit nuk do të dinë se ku janë pikat matëse – softueri në fjalë është krijuar për të përdorur kamera të ndryshme për vende të ndryshme dhe për të lëvizur lehtësisht – dizajni i softuerit plotëson kërkesat, por meqenëse nuk mund të vendoset në funksion nuk mund të verifikohet plotësimi i këtij kushti. Llogaritja automatike e shkeljes dhe gjenerimi i penaliteteve, softueri në fjalë nuk mund të vihet në funksion, duke mos përmbushur kërkesën. Sistemi duhet të tregojë efikasitet, shkallëzueshmëria (zgjerimi me kamera të reja në shumë lokacione) ka një rëndësi të madhe dhe brenda kësaj duhet të jetë në gjendje të punojë me një numër të madh pajisjesh/kamerash – sepse softueri nuk mund të jetë funksional për të përcaktuar përmbushjen e këtij softueri”, shtoi eksperti.

Softueri nuk ishte as i përkthyer plotësisht në gjuhën maqedonase.

“Softueri nuk ka përfunduar plotësisht. Sipas gabimit të zbuluar në procedurën e konfigurimit të softuerit, mund të konstatohet se ai nuk ka mundur të zbatohet”, tha eksperti Mane Piperevski.

Rashkovski po ndiqet penalisht sepse prokurorja Ivana Trajçeva e cila pretendon se ai ka manipuluar tenderin për të fituar “Invoka Group” të Stançevit dhe gjithashtu ka blerë softuer që ishte jofunksional. Krahas kësaj, Trajçeva dëshmon se Rashkovski ua shpërndante tarifat profesionistëve të pavarur në Qeveri, e pastaj një pjesë të parave i merrte për vete.