Rishikim dhe zgjerim të listës pozitive, kërkojnë shoqatat e pacientëve

Shkup, 28 shtator – Qeveria duhet të zhvillojë një qasje strategjike të vendit për sigurimin e barnave thelbësore për qytetarët e saj. Na nevojitet një lidership në nivel dhe strategji më të lartë, në kohën më të shkurtër të mundshme të zbatohet proces i rishikimit dhe zgjerimit të listës pozitive, të përgatitet kornizë ligjore për marrëveshjet për sjelljen e barnave, marrëveshjet direkte me prodhuesit për shkak të qasjes së lehtësuar te terapitë e reja dhe të shtrenjta.

Këto janë një pjesë e hapave prioritare që Qeveria duhet t’i ndërmarrë urgjentisht, njoftoi në konferencën e sotme për media Andrej Senih nga Shoqata për mbështetje të personave që jetojnë me HIV – “Së bashku më të fortë” – Shkup.

“Qeveria duhet të fillojë të ndërtojë kapacitete dhe ekspertizë për vlerësimin e teknologjive shëndetësore, të rrisë ndarjen e mbrojtjes shëndetësore nga fondet publike dhe të zvogëlojë “pagesën nga xhepi” i qytetarëve”, tha Senih.

Vesna Aleksovska nga Shoqata për sëmundje të rralla “Jeta me sfida” iu referua procedurave tenderuese përmes të cilave sigurohen barna për sëmundje të rralla, për shumë sëmundje kronike, si dhe barna inovative.

Ajo theksoi se tenderët gjithmonë vonohen dhe shtoi se Programi për sëmundje të rralla është vetëm një shembull. Çdo vit, siç tha ajo, barnat për pacientët vonohen, nga një deri në gjashtë muaj dhe ndonjëherë ndodh që të mos vijë askush në procedurë tenderimi për një ilaç të caktuar. Për shkak të kësaj, pacientët janë vënë në një gjendje të rrezikshme për jetën.

“Nëse barnat janë në listën pozitive, pacientët mund t’i blejnë barnat nga vendet e huaja dhe t’i rimbursojnë përmes Fondit për Sigurim Shëndetësor. Por për shkak se nuk janë në listën pozitive, nuk mund të rimbursohen në asnjë mënyrë, kështu që nëse blejnë ilaçe, i blejnë me shpenzimet e veta”, tha Aleksovska. Ajo shtoi se barnat janë të shtrenjta dhe përbëjnë një barrë për buxhetin e një familjeje. Në të theksohet se pacientët duhet t’i marrin barnat e tyre rregullisht dhe në kohë, dhe qytetarët nuk duhet të lejohen të vuajnë.

Konferenca e sotme për media, përveç “Së bashku më të fortë” dhe “Jeta me sfida”, u mbështet edhe nga shoqatat e qytetarëve për luftë kundër kancerit “BORKA – PËR ÇDO DITË TË RE”, Asociacioni i Fibrozës Cistike, Qendra Hepar Manastir, HOPS – Opsione për një jetë të shëndetshme dhe Shoqata për Emancipim, Solidaritet dhe Barazi të Grave – ESE. Ata përpiluan një dokument që përmbante kërkesat e tyre.