Rektori Zeqiri: Është koha studentët të specializohen në studime master profesionet deficitare

Shkup, 6 shtator – GJYSMA E STUDENTËVE SHQIPTARË MASTER NË RMV, NË ADMINISTRIM BIZNESI DHE JURIDIK!!!

Studentët duhet të studiojnë, në studime master në drejtime të cilat janë deficitare. Studimet master në profesionet të cilat kërkohen në tregun e punës u mundësojnë atyre të ndjekin një rrugë të karrierës së suksesshme. Është indikative që deri tani, studentët shqiptarë në studime master, janë të orientuar në drejtimet si Administrim Biznesi dhe Jurdik. Është koha që ata të specializohen në studime master profesionet deficitare.

UNT thërret në studime master deficitare, duke ju ofruar studentëve përgaditje profesionale, investim në dije me shpenzime te arsyeshme në profesione deficitare.

UNT OFRON PROGRAME ATRAKTIVE, NEVOJË PËR TREGUN E PUNËS

Studentët shqiptarë të regjistruar në ciklin e dytë të studimeve (master) sipas fushës së studimit 2021