Qeveria përgatitet për ligje të reja, ja çfarë i pret deputetët pas pushimeve

Shkup, 26 gusht – Deputetët do të kthehen në vendet e tyre të punës në shtator dhe sipas programit legjislativ të qeverisë për vitin 2021, një nga gjërat më të rëndësishme që i pret për shqyrtimin e propozimeve të reja që janë duke u përgatitur nga Qeveria dhe ende nuk kanë hyrë në Parlament, janë projektligji për faljen dhe ligji për gjendjen e jashtëzakonshme dhe gjendjen e luftës, njofton Zhurnal.

Përgatitur nga Ministria e Drejtësisë në shtator, sipas agjendës së programit qeveritar, Qeveria duhet të miratojë një projektligj për faljen, në mënyrë që të heqë paqartësitë e nenit 11 për “tejkalimin e problemeve në praktikën aktuale në këtë fushë” , dmth Presidenti të mos jetë në gjendje të zgjedhë personat e falur me vullnetin e tij të lirë.

Neni 11 thotë se “Presidenti i Republikës, si përjashtim, mund të japë falje pa kryer një procedurë faljeje të përcaktuar nga ky ligj kur është në interes të Republikës, ose kur rrethanat e veçanta që lidhen me personin dhe krimin tregojnë se është e justifikuar “.

Në Nëntor, sipas agjendës së vjeshtës, duhet të ndiqet një ligj për gjendjen e jashtëzakonshme dhe luftën, i cili deri më tani trajtohej vetëm në Kushtetutë, dhe shkaktoi paqartësi me shpalljen e pandemisë kur Qeveria mund të nxirrte dekrete me fuqi ligjore.

Procedura për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme parashikohet vetëm në dy nene të Kushtetutës, dhe shumë vende të rajonit kanë miratuar një ligj të veçantë për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme.

Sipas programit të Qeverisë për vitin 2021, pasojnë ligje të cilat do të garantojnë huamarrjen investuese me qëllim huazimin e fondeve nga kreditorët ndërkombëtarë për ndërtimin e tubacioneve kryesore të gazit Gostivar – Kërçovë dhe Sveti Nikollë – Veles, për pjesën rrugore të autostradës Shkup – Bllacë dmth për përfundimin e tij, njofton Zhurnal.

Do të ketë ndryshime në ligjin për disiplinën financiare. Ndërmarrjet publike dhe ministritë, përkatësisht njësitë e sektorit publik, të cilat punësojnë operatorë privatë përmes reklamave do të duhet të paguajnë borxhin ndaj tyre me 30 në vend të 60 ditëve në mënyrë që të rrisin likuiditetin në ekonomi.

Pas një ligji të ri të propozuar më parë për bankat, do të propozohet një ligj për rimëkëmbjen e bankave me probleme. Me këtë ligj, organet mbikëqyrëse do të jenë në gjendje të veprojnë shpejt nëse ka rreziqe në funksionimin e bankave të caktuara tregtare. Ligji duhet të sigurojë stabilitetin financiar me disiplinën e tregut dhe besimin e publikut në sektorin bankar. Qeveria thotë se në këtë mënyrë nevoja për fonde publike për kompensim do të zvogëlohet dhe depozituesit do të mbrohen.

Do të pasojë një projektligj për objektet sportive, i cili, sipas Qeverisë, do të analizojë koncesionet dhe marrëveshjet për objektet dhe sallat sportive. Projektligji për marrëdhëniet e punës do të rregullojë llojet e reja të kontratave që do të rregullohen midis punëdhënësve dhe punonjësve.

Deputetët janë në pushime. Sipas Rregullores së Kuvendit, pushimet e deputetëve janë deri në fund të gushtit. Seancat do të vazhdojnë pas pushimit, kur do të punojnë në seancat e mbetura të papërfunduara. Seancë e re do të caktohet në mes të shtatorit.