Policët furnizohen me 8550 palë çizme të reja

Shkup, 29 prill – Në depot e MPB-së, në bazë të nevojave të Ministrisë së Punëve të Brendëshme -së, në pajtim me planin për përmirësim materialo-teknik të kushteve të punës së punonjësve policorë, përfshirë edhe njësitë speciale të MPB-së, këto ditë arritën 8550 çizme speciale të cilësisë së lartë.

Prej tyre 550 janë për pjesëtarët e Njësiti për sistemim të shpejtë dhe 8000 për pjesëtarët e tjerë të policisë.

Vlera e përgjithshme e furnizimit është pak mbi 46 milionë denarë pa TVSH, përkatësisht me çmimi prej 5390 denarë pa TVSH për një palë.

MPB sot njoftoi se me këtë përfundojnë dërgesat nga furnizimi publik i realizuar i uniformave në vitin 2021 dhe janë pjesë e investimeve në polici, të cilat konsiderohen më të mëdhatë për sa i përket shërbimeve deri më tani.

“Gjithsej 10 milionë euro investime të realizuara në uniforma tregojnë se kjo udhëheqësi e MPB-së, e udhëhequr nga ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, është e vendosur që në mënyrë drastike të përmirësojë kushtet e punës sipas standardeve më të larta evropiane dhe botërore të pajisjeve të shërbimit policor” , thuhet në kumtesë.

Në periudhën e kaluar janë shpërndarë 16.000 pantallona dhe funde, rripa dhe 8.000 xhaketa dimërore. Më herët, thuhet në kumtesë, të gjitha njësitë organizative kanë marrë uniforma, ku policia e uniformuar ka marrë 10,000 palë këpucë gjysmë të larta, si dhe këpucë më të trasha, 10,000 këmisha dimërore dhe verore, mëngë të gjata dhe mëngë të shkurtra, si dhe këpucë verore dhe kapele dhe rripa dimëror, 6950 bluza me mëngë të shkurtra për meshkuj dhe 1050 femra me jakë. Praktikantët morën 670 komplete uniforma dhe u siguruan 2330 copë jelekë fluoreshente.

Nga sektori për mbrojtjen e personave dhe objekteve të caktuara në kuadër të Byrosë së Sigurisë Publike, rikujtojmë nga MPB-ja, janë siguruar 427 kostume civile dhe 427 këmisha dhe këpucë civile, ndërsa uniforma dhe pajisje për personelin e aviacionit i janë dhënë Njësisë së helikopterëve që përbëhej nga e një xhakete fluturuese dimërore dhe një kombinezon mbrojtës.

Gjithashtu, janë bërë një sërë prokurimesh me mjete të reja, moderne, teknike për punën e përditshme të policisë, një pjesë e siguruar me donacione, dhe një pjesë nga mjetet e vetë të Ministrisë, duke filluar nga pajisjet e komunikimit teknik, softuerët, pajisjet harduerike dhe laboratorike, automjetet, pajisje me zë dhe ndriçimi etj.

Nga MPB-ja i referohen edhe faktit se nga viti 2017 e këtej janë kryer riparime apo rikonstruksione të 73 objekteve nga njësi të ndryshme organizative të ministrisë dhe ky proces, bëjnë të ditur, do të vazhdojë edhe këtë vit ekskluzivisht me mjete të buxhetit të ministrisë. Në kuadër të përmirësimit material dhe teknik të kushteve të punës së punonjësve të policisë në periudhën e kaluar, në të gjithë vendin janë rinovuar 73 objekte të MPB-së të cilat nga shtatori 2021 nuk përdorin më vaj si më parë, por alternativa mjedisore, dhe gjatë rindërtimit të tyre janë zbatuar masa të tjera për rritjen e efikasitetit energjetik dhe mbrojtjen e mjedisit.

Vetëm këtë vit ka përfunduar rikonstruksioni i katër objekteve, përkatësisht SPB Prilep, NJPB Karposh, Sektori për mbrojtje të personave dhe objekteve të caktuara dhe SPB Radovish, si dhe rindërtimi i objekteve të SPB Berovë, SPB Dellçevë, NJPB Gazi Babë dhe SPB Shën Nikollë. Përmes investimeve kapitale gjatë vitit 2022 është planifikuar rikonstruksioni i dy objekteve vitale – Departamentit për çështje administrative në Shkup dhe Qendrës për trajnime në Idrizovë, si dhe objekti tërësisht i ri – stacioni policor në Aerodrom.

Pjesa e aktiviteteve të ardhshme përfshin rindërtimin e objekteve të SPB -së Makedonski Brod, Repartit të Policisë Demir Hisar dhe Policisë Novo Sellë, ku do të mbeten një numër i vogël i objekteve për rindërtim, me çka do të përfundojë rinovimi komplet infrastrukturor i MPB-së.