Nga e marta fillon pagesa e pensioneve

Shkup, 24 Prill – Qeveria e shqyrtoi dhe miratoi Informatat për pagesën e pensioneve për muajin prill 2022 dhe e udhëzoi Fondin për sigurim pensional dhe invalidor që të dhënat për pensionet t’i dorëzojë në bankat komerciale më së voni deri më 21 prill 2022, të cilat duhet të sigurojnë që pensionistët mund të disponojë pensionet e prillit përmes rrjetit të ATM-ve dhe në rrjetin tregtar nga data 26.04.2022.

Me këtë informacion, Qeveria u rekomandon bankave të nivelit të dytë që nëpërmjet degëve dhe degëve të bankave të sigurojnë pagesën e pensioneve me para në dorë për klientët që nuk përdorin karta, në katër grupe sipas grafikut të mëposhtëm të përbërë sipas masës së pensionit. :

– Për pensionet deri në 11.000 denarë, pagesa të bëhet më 26.04.2022 (e martë); Për pensionet në shumë prej 11.001-14.000 denarë, pagesa të bëhet më 27.04.2022 (e mërkurë); Për pensionet në shumë prej 14.001-18.000 denarë, pagesa duhet të bëhet më 28.04.2022 (e enjte); kurse për pensionet mbi 18.001 denarë pagesa duhet të bëhet më 29.04.2022 (e premte).