Nga 190 vende të lira në studimet e gjuhës maqedonase, janë regjistruar vetëm 16 studentë

Shkup, 10 Shtator – Shifrat nga Fakulteti Filologjik “Bllaze Koneski” pas afatit të parë të regjistrimit të studentëve për vitin e ri akademik janë dëshpruese.

Gjithsej vetëm 15 studentë të rregullt dhe një student me korrespondencë u regjistruan në gjuhën dhe letërsinë maqedonase dhe letërsinë sllave të jugut.

Tetë janë të regjistruar në gjuhën maqedonase dhe shtatë në letërsi maqedonase dhe letërsi sllave të jugut, si dhe një student me korrespondencë në departamentin e letërsisë.

Në konkursin e publikuar ishin 190 vende të lira pune në këto dy drejtime.