Ndërpritet procedura për zgjedhjen e kryetarit të komunës në Mavrovë Rostushë

Shkup, 21 mars – Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme e ndërpreu procedurën për zgjedhjen e kryetarit të komunës Mavrovë-Rostushë, pasi javën e kaluar kandidati i LSDM-së, Menad Kurtovski e tërhoqi kandidaturën, sepse nuk ka kundërkandidat.

Këtë konstatim, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve e nxori për shkak se deri më tani, pas skadimit të të gjitha afateve ligjore, deri tek Komisioni komunal i zgjedhjeve në Mavrovë Rostushë nuk ka lista të konfirmuara për zgjedhjen e kryetarit të Komunës Mavrovës Rostushë, pas vendimit për shpalljen e zgjedhjeve më 4 shkurt të këtij viti.

KSHZ-ja kërkon me shkrim të njoftohet kryetari i Kuvendit, kompetent për shpalljen e zgjedhjeve.

Javën e kaluar, kandidati i LSDM-së Kurtovski informoi se nuk ka nevojë për shpenzime shtesë në kohë krize për zgjedhje që sërish mund të jenë pa sukses.

“Duke e pasur parasysh faktin që nga ana tjetër nuk ka asnjë kandidat kundër, si dhe faktin që shumë bashkëqytetarë tanë janë pjesë e diasporës, veçanërisht në këtë periudhë të vitit, ekziston rreziku real që zgjedhjet lokale. do të dështojë përsëri. Nuk duhet të ketë shpenzime shtesë në kohë krize, gjegjësisht të mos shpenzohen para nga buxheti komunal për zgjedhje që përsëri mund të mos kenë sukses”, thotë Kurtovski.

Në pajtim me ditën e sotme, në seancën e sotme u shpall propozim konkludimi për organizim të brendshëm dhe koordinim të punës së KSHZ-së në shërbim profesional nga 13 marsi i vitit 2022. Komisioni njëzëri e solli edhe vendimin për ndryshim dhe plotësim të planit vjetor për furnizime publike për vitin 2022 të Komisionit dhe Kodit për mbikëqyrje të zgjedhjeve në Qendrën Zhupë.