Më 20 maj shqiptohet aktvendimi për rastin “TNT”

Shkup, 29 prill – Aktvendimi për rastin “TNT” është caktuar për më 20 maj. Fjalët përfundimtare sot i kanë dhënë një pjesë e të akuzuarve, të cilët u prononcuan se nuk kanë kryer vepër penale në lidhje me shembjen e objektit “Kosmos” dhe se shpresojnë në shfajësim.

Paraprakisht, fjalë përfundimtare kishte ish-ministri i Transportit dhe Lidhjeve, Mile Janakieski, i cili theksoi se nuk ekziston asnjë akt që është nënshkruar nga ana e tij, që i përket shembjes së objektit “Kosmos” dhe shpreson në aktvendim në liri ose refuzues, sepse i dëmtuari Fiat Canoski ka theksuar vetë kërkon zgjidhje politike, me çka pranoi se objekti është ilegal.

Fjalë përfundimtare kishte edhe ish-kryetari i Komunës së Gazi Babës, Toni Trajkovski, i cili theksoi se në takim me investitorin e objektit “Kosmos”, Fiat Canoski, ai nuk mohon se ndërton ilegalisht. Gjithashtu, Trajkovski thotë se nuk i ka dërguar mesazh Nikolla Gruevskit, as nuk e ka kontaktuar në lidhje me këtë objekt dhe “më shumë se qartë është se nuk ka qenë i nxitur të veprojë sipas ndonjë urdhri”.,

Fjalën përmbyllëse dje ka pasur edhe ish-kryetari i Komunës së Gazi Babës, Toni Trajkovski, i cili ka theksuar se në një takim me investitorin e objektit “Kosmos”, Fiat Canoski, nuk ka mohuar se po ndërton pa leje. Po ashtu, Trajkovski thotë se nuk i ka dërguar mesazh Nikolla Gruevskit, as nuk e ka kontaktuar lidhur me këtë objekt dhe “është më se e qartë se nuk është inkurajuar të veprojë me urdhër të dikujt”.

Mbrojtja e ish-kryetarit të Komunës së Gazi Babës i propozoi Gjykatës që t’i kushtohet vëmendje dëshminë përkatëse, sepse asgjë nuk e dëshmon fajësinë e Trajkovskit dhe ai duhet të lirohet nga akuza.

Në fjalën e tij përfundimtare, prokurori publik Burim Rrustemi theksoi se gjatë procedurës është vërtetuar me siguri se të pandehurit kanë kryer veprat për të cilat ngarkohen.

I pandehuri Nikolla Gruevski shpërdoroi pozitën dhe ndikimin e tij si kryeministër për të përmbushur dëshirën e tij për rrënimin e kompleksit Kosmos ndaj kundërshtarit të tij politik Fiat Canovski dhe për t’i shkaktuar dëme financiare. Prokurori publik Rrustemi i ka sugjeruar gjykatës që të akuzuarit të shpallen fajtorë dhe të dënohen në përputhje me ligjin.

Mbrojtësi i të akuzuarit Nikolla Gruevski në fjalën e tij përfundimtare tha se Gruevski as ka nënshkruar dhe as ka mundur të nënshkruajë ndonjë vendim në Komunën e Gazi Babës, në të njëjtën kohë duke kontestuar vërtetësinë e audio-bisedave të regjistruara që janë paraqitur në këtë rast.

“I pandehuri nuk është as fajtor dhe as nuk ka prova se ka nënshkruar diçka, dhe e vetmja provë kundër tij janë regjistrimet audio, vërtetësia e të cilave nuk mund të vërtetohet. Besoj se kjo gjykatë nuk ka arsye ligjore për ta shpallur fajtor dhe se duhet të lirohet nga akuzat”, tha avokati mbrojtës i Gruevskit.

Rreth nesh

Adresa
8 Udarna Brigada
Shkup – RMV-të, 1000

Hours
Monday—Friday: 9:00AM–5:00PM
Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM