Marrëveshje për ndërveprim midis Ministrisë së Drejtësisë dhe të disa institucioneve

Shkup, 10 mars – Në Qeveri sot do të nënshkruhen marrëveshje për ndërveprim midis Ministrisë së Drejtësisë dhe grupit të institucioneve si Ministria e Punëve të Brendshme, Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Agjencisë për aviacion civil M-NAV, Drejtorisë për polici financiare, Drejtorisë për zbulim financiar, Regjistrit qendror, Drejtorisë doganore dhe Komisionit shtetëror të zgjedhjeve.

Siç informojnë nga Ministria e Drejtësisë, në këtë ngjarje fjalim do të kenë ministri i Drejtësisë Nikolla Tupançevski dhe kryetari i Këshillit për TIK, Lazar Nanev.