Lidhja e Odave Ekonomike për 18 vite është zë përfaqësues i biznesit të Maqedonisë

Shkup, 15 shtator – Lidhja e Odave Ekonomike (LOE) shënoi 18 vjet ekzistencë dhe veprimtari në drejtim të krijimit të një ambienti më të mirë afarist për rritjen dhe zhvillimin e bizneseve në vend. Me atë rast mbrëmë u organizua një manifestim solemn, ku morën pjesë përfaqësues të lartë të shtetit, presidenti Stevo Pendaroski dhe kryeministri Dimitar Kovaçevski, ambasadorë dhe përfaqësues të trupit diplomatik, elitës së biznesit, gazetarë dhe palë të tjera aktive në mjedisin ekonomik.

Në fjalimin e tij para të pranishmëve, kryetari i Sindikatës, Trajan Angeloski, tha se LOE është formuar në vitin 2004 si reflektim i nevojës që ka lindur për krijimin e një rrjeti biznesor që në mënyrë aktive do të punojë në promovimin dhe përfaqësimin e bizneseve të vogla, të mesme dhe familjare që falë karakteristikave të mira sipërmarrëse janë vendosur si shtyllë mbështetëse e ekonomisë maqedonase.

“Me ekzistencën e Lidhjes, u konfirmua zhvillimi dhe rëndësia e këtyre ndërmarrjeve dhe sipërmarrjes, si dhe u theksua nevoja për ndryshime dhe reforma të politikave ekonomike për të krijuar një mjedis më të mirë biznesi për rritjen dhe zhvillimin e bizneseve. Për të përmirësuar klimën e biznesit na duhet një politikë sistematike dhe konsistente që nuk do të ndryshojë kur të ndryshojë qeveria apo kryeministri. Biznesi ka nevojë për stabilitet politik, siguri juridike, sundim të ligjit, kjo është ajo që duhet të jetë prioritet për politikëbërësit, botën e biznesit të të gjithë aktorëve në shoqëri nëse duam të arrijmë progres më të gjerë shoqëror, të mbajmë të rinjtë në shtëpi dhe për të ndërtuar një vend më të mirë për të gjithë. Si prioritete për të cilat duhet të punojmë së bashku, veçojmë përballjen me krizën energjetike, sigurimin e zinxhirëve të furnizimit me ushqime dhe promovimin e bashkëpunimit rajonal. Menjëherë nevojiten masa dhe politika për këto prioritete, sepse nuk ka më kohë për të pritur, tha Angelloski.

Me rastin e shënimit të përvjetorit të themelimit, Lidhja i ndau dy pllakata për bashkëpunim të jashtëzakonshëm Drejtorisë së të hyrave publike dhe Drejtorisë doganore, si dhe një Pllakë për kontribut personal në zhvillimin e Lidhjes ish-kryetarit Zllatko Kalenikov.

“Gjatë ekzistencës së tij, Lidhja është ndërtuar në një organizatë të pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse, e cila përfaqëson rreth 20,000 subjekte biznesi. Kompanitë operojnë së bashku në nëntë oda ekonomike, të organizuara sipas veprimtarisë, ndër të cilat janë Oda e Industrisë, Oda e Tregtisë, Oda e Shërbimeve, Oda e Agrobiznesit, Oda e Turizmit dhe Hotelierisë, Oda e Shëndetit Privat dhe të tjera. Përmes aktiviteteve të tij ndërkombëtare, Lidhja lidh anëtarët e tij me mbi 1000 rrjete dhe organizata ndërkombëtare, duke përfshirë Odën Botërore të Tregtisë, odën Ndërkombëtare të Tregtisë, Odat e tregtisë nga rajoni dhe Evropa, Azia, Amerika”, thekson LOE.