Festa e Pashkëve, Higjiena Komunale pastron kishat

Shkup, 23 prill – Në prag të festës më të madhe ortodokse – Pashkët, NP Higjiena Komunale – Shkup zhvilloi aktivitete për larjen manuale dhe makinerike të oborreve dhe rrethinës në afërsi të tempujve të mëdhenj fetarë ortodoksë në të gjitha komunat e Shkupit.

Aktivitetet përfshinin: Katedralen e Shën “Klimentit të Ohrit”, kishat e “Shën Mërisë”, “Shën Dimitrit”, Shën “Jovan Krstitel (Gjon Pagëzori)”, “Sv. Petka” (Shënepremtja), “Shën Gjergji”, Shën Ilia, Shën “Arhangel Mihail”, Shën Pjetri dhe Pali, “Sv Spas” (Shën Ngjitja e Jezusit) etj.

Ekipet e NP Higjiena Komunale-Shkup edhe në periudhën e ardhshme do të vazhdojnë të kujdesen për pastërtinë e objekteve fetare të të gjitha bashkësive fetare.